Portal Europeo de la Juventud
Información y oportunidades para los jóvenes en Europa.

Annas Lindes EuroMed* fonds starpkultūru dialogam

Uzsverot fonda centrālo lomu Savienībā Vidusjūras reģionam, par ilgtermiņa mērķi noteikts sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starpkultūru dialogu, izveidotu EuroMed reģionu tādu, kur valda sadarbība, mobilitāte un miers.

 

IZVEIDE
Annas Lindes fonda izveide cieši saistīta ar Eiropas Savienības (ES) un Vidusjūras reģiona sadarbības attīstīšanos. 1995. gadā kā Eiropas un Dienvidu Vidusjūras reģiona valstu attiecību instruments tika izveidots Barselonas process, kas 2008. gadā pārtop par Vidusjūras Reģiona Valstu savienību (Union for the Mediterranean). Barselonas deklarācija paredz ES un Vidusjūras valstu ciešāku sadarbību tādās jomās kā (1) politika un drošība, (2) ekonomika un finanses un (3) kultūra un sabiedrība. 
 
Lai sekmētu trešās jomas iedzīvināšanu un veicinātu savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu starp reģiona kultūrām, reliģijām un cilvēkiem, 2005. gadā tiek nodibināts Annas Lindes EuroMed fonds starpkultūru dialogam. Tas nosaukts Zviedrijas bijušās ārlietu ministres Annas Lindes vārdā, kas savas dzīves laikā deva nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināšanā Vidusjūras reģionā iestājoties par vienlīdzīgu partnerību, savstarpējās sapratnes sekmēšanu un mierīgu līdzāspastāvēšanu un 2003. gadā traģiski gāja bojā atentātā. 
 
MĒRĶI
Uzsverot fonda centrālo lomu Savienībā Vidusjūras reģionam, par tā ilgtermiņa mērķi noteikts sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starpkultūru dialogu un izveidotu EuroMed reģionu par telpu, kurā valda sadarbība, mobilitāte un miers.
 
Veicinot starpkultūru dialogu Annas Lindes fonds atbalsta iniciatīvas starp EuroMed valstīm kultūras, zinātnes un sociālajā jomā, veicina labāku saprašanos starp cilvēkiem, reliģijām un ticībām, cenšas izskaust stereotipus, ksenofobiju un rasismu un aizstāv cilvēktiesības un demokrātiju.
 
UZDEVUMI
Atbalstīt sabiedrisko organizāciju sadarbības tīkla (ALF dalīborganizāciju tīkls) darbību.
Darboties kā novērotājam dialoga un līdzāspastāvēšanas procesiem EuroMed reģionā.
Ilgstoša dialoga rezultātā satuvināt cilvēkus un organizācijas no abiem Vidusjūras krastiem, lai pārvarētu starp tām pastāvošo plaisu.
 
STRATĒĢISKĀS DARBĪBAS VIRZIENI
 • Idejas un Ideoloģijas
 • Izglītība un jaunatne
 • Kultūras ražošana/jaunrade (Cultural production)
 • Mediji
 • Reliģija, garīgums un vērtības
 • Pilsētas un dažādība (Cities and Diversity)
 • DARBĪBAS JOMAS
 • Izglītība
 • Darbs ar jaunatni
 • Māksla
 • Kultūras mantojums
 • Vide
 • Demokrātija
 • Starptautiskās attiecības
 • Cilvēktiesības
 • Dzimumu līdztiesība
 • Zinātniskie pētījumi
 • Mediji
 
FONDA AKTIVITĀTES
 • Informācijas nodošana un apmaiņa
 • Sabiedrības partneru platformas uzturēšana
 • Iespējas atrast partnerus EuroMed valstīs
 • Grantu programma (parasti konkursi tiek izsludināti vienreiz gadā)
 • EuroMed mēroga tematiskās akcijas (piemēram, “Restore Trust, Rebuild bridges”)
 • EuroMed Dialoga balva dialogam starp kultūrām
 • EuroMed Žurnālistu balva
 
IESAISTĪTĀS VALSTIS
Annas Lindes fondā šobrīd ir iesaistītas 43 valstis. Tās tradicionāli tiek iedalītas divās grupās un fonda mērķis ir veicināt sadarbību šo abu valstu grupu starpā.
 
EuroMed Eiropas valstis: 27 ES valstis un Albānija, Bosnija un Hercogovina, Horvātija, Monako un Melnkalne.
 
EuroMed Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstis: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Sīrija, Mauritānija, Maroka, Tunisija, Palestīniešu pašpārvalde un Turcija.
 
Latvijas kontekstā, par sadarbību ar EuroMed valstīm tiek uzskatīta sadarbība ar Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstīm.
 
TĪKLS 
Annas Lindes fonds apvieno ap 4000 organizācijas no 43 valstīm, kas veido lielāko EuroMed organizāciju tīklu. Tajā darbojas gan nevalstiskās organizācijas, gan universitātes, asociācijas, sabiedriskās iestādes, bezpeļņas organizācijas, pašvaldības un uzņēmumi. Katra dalībvalsts ir izvirzījusi vienu organizāciju/institūciju, kas veido un koordinē šo tīklu savā valstī. Nacionālie Annas Lindes fonda tīkli veido pamatu fonda darbībai visā EuroMed reģionā.
 
Latvijā par nacionālā tīkla koordinatori Ārlietu ministrija ir izvēlējusi „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru”.
 
STRUKTŪRA
Fonda budžets veidojas no dalībvalstu un Eiropas Komisijas iemaksām. To pārvalda Valde (Board of Governors), kuras sastāvā ir visu dalībvalstu pārstāvji. Viņi ievēl prezidentu (šobrīd tas ir André Azoulay no Marokas), izpilddirektoru (Andreu Claret no Spānijas) un Konsultatīvo padomi (Advisory Council). Annas Lindes fonda centrālais birojs (sekretariāts) atrodas Aleksandrijas bibliotēkā, Ēģiptē, un darbojas fonda izpilddirektora vadībā.
 
No Latvijas fonda Valdē ir Ārlietu ministrijas pārstāvji.
 
Vairāk informācijas par fondu un tā dalīborganizācijām: http://www.euromedalex.org.
 
* Valstis, kas iesaistījušās Savienībā Vidusjūras reģionam, kā arī pašu reģionu bieži apzīmē ar terminu EuroMed. Tas ir atvasināts no angļu Euro-Mediterranean un franču Euro-Méditerranéen.

 

Publicado: Mar, 14/05/2013 - 19:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

¿Necesitas ayuda o asesoramiento de un experto?

Pregúntanos