Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

"1001 stāstā starpkultūru dialogam" Latvijā ieklausās 700 jauniešu

Lai padziļinātu izpratni par Vidusjūras reģiona kultūru un uzzinātu vairāk par bēgļiem un patvēruma meklētājiem, norisinājās projekts "1001 stāsts starpkultūru dialogam".

Tas notika no 27. marta līdz 8. aprīlim visā Latvijā, un tā laikā tika organizēti vairāk nekā 30 izglītojoši pasākumi, diskusijas un radošās darbnīcas.

 

Aktivitātes notika Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Ventspilī, Saldū, Jelgavā, Jūrmalā, Pāvilostā, Alūksnē, Kusā un Viesītē un tajās iesaistījās ap 700 dalībnieku – skolēni, studenti, skolotāji un jaunatnes darbinieki.

 

Projekta noslēgumā 8. aprīlī Rīgā notika paneļdiskusija "Jaunieši – pārmaiņu veicinātāji bēgļu jautājumos", kurā piedalījās Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāte Ilze Viņķele, kustības "Gribu palīdzēt bēgļiem” aizsācējs Egils Grasmanis, biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgo koordinators Reinis Grāvītis, Jordānijas organizācijas "I-Dare for Sustainable Development" direktore Suha Ismaila un Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes vadītāja un bēgļa Abdula skolasbiedrene Maira Asare.

 

Diskusijas dalībnieki secināja, ka jauniešiem šodien jāveic dubultmisija – tā kā viņi ir atvērtāki pret citām kultūrām un vieglāk pieņem jauno, viņu spēkos ir ne tikai palīdzēt bēgļiem integrēties, bet arī veicināt iecietību vecākās paaudzes vidū, kura dažkārt pret citām kultūrām izturas piesardzīgāk vai pat noraidoši.

 

Vecpiebalgas vidusskolas skolniece Maira Asare dalījās pārdomās par to, cik spēcīgu iespaidu uz viņas vienaudžiem atstāj informācijas atspoguļojums par bēgļiem dažādos interneta portālos, it īpaši komentāru sadaļās, tādēļ aicināja medijus nepieļaut naida runas izplatību rakstu komentāros.

 

Projekts "1001 stāsts starpkultūru dialogam" tika organizēts ar mērķi veicināt sabiedrības, it īpaši jauniešu, izpratni par kultūru daudzveidību un pretdiskriminācijas jautājumiem, veidot diskusiju Latvijas publiskajā telpā par migrācijas un bēgļu jautājumiem, veicināt iecietību un savstarpējo sapratni Latvijas sabiedrībā, kā arī attīstīt starpkultūru dialogu un sadarbību starp Latviju un valstīm, kas atrodas Vidusjūras dienvidu un austrumu krastā, labāk iepazīstot šī reģiona kultūru un jauniešu dzīvi tajā.

 

Projektu īstenoja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Annas Lindes fonda Latvijas tīkla dalīborganizācijām,  ar Annas Lindes fonda un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pateicas visām projektā iesaistītajām organizācijām par aktīvu dalību izglītojošo aktivitāšu īstenošanā: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātei, biedrībai "Access Lab", biedrībai "homo ecos:" , resursu centram sievietēm "Marta", jauniešu studijai "BaMbuss", biedrībai "Radi Vidi Pats", Viesītes novadam, Pāvilostas novadam, Kusas multifunkcionālajam centram "1.stāvs", Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvas centram, radošajai apvienībai jauniešiem "TREPES", JIC "Šķūnis" un Saldus jauniešu domei "Es un MĒS", Daugavpils zinātkāres centram bērniem "Zili brīnumi.


Vairāk par aizvadītajiem pasākumiem lasiet un skatiet Annas Lindes fonda Latvijas tīkla Facebook lapā:
https://www.facebook.com/annaslindesfondsLV/

 


Ko ir gatavi darīt Latvijas jaunieši bēgļu integrācijai?
-    Mācīt latviešu valodu, vēsturi, kultūru un veidot aktivitātes bērniem un sievietēm.
-    Būt cilvēcīgam, atbalstīt. Aicināt citus aizdomāties.
-    Iesaistīt bēgļus savos projektos, lai tiem rastos kopīgas saites ar latviešu jauniešiem.
-    Ziedot līdzekļus un mantas.
-    Informēt sev tuvos par citu kultūru labajām pusēm, īpašībām.
-    Būt atvērtam pārmaiņām.
-    Būt atvērtiem un saprotošiem, izpalīdzīgiem (arī bez finansiāla ieguldījuma).
-    Pieteikties un darboties kādā no organizācijām, kas grib panākt, lai visi pasaules cilvēki būtu vienlīdzīgi un vienoti.
-    Palīdzēt ikdienā varu ar sabiedrības domas virzīšanu uz pozitīvo  Es esmu bijusi Muceniekos un vadījusi spēles. Tas gan bija jau sen, bet tas ir radījis tos pozitīvus piemērus, ar ko dalīties, ka bēgļi ir forši un jauki cilvēki.
-    Palīdzēt patvēruma meklētājam ar valodas mācīšanu, vietējas kultūras iepazīšanu, popularizēšanu ar iecietību un pieklājību.


"Pasākumā iegūtā informācija, kura bija diezgan skarba, liek nedaudz pārdomāt, kāpēc cilvēki dodas bēgļu gaitās. Jordānijas jaunietes sniedza plašu ieskatu savas zemes iedzīvotāju dzīves apstākļos. Kas satrauca visvairāk, – skati no Sīrijas, kādi pavērās pēc kara... Lielāko daļu klātesošo diezgan dziļi aizskāra šī informācija."


/Pasākuma „Nāc iepazīties!” organizētāja Kusas Multifunkcionālā centra "1.stāvs" vadītāja Iveta Kaparkalēja/

 

 

Sintija Lase

 

 

 

publicēts: P., 27/06/2016 - 10:02


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!