Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Kultūras daudzveidība ar SALTO palīdzību

Papildus raibajai vēsturei, tradīcijām un valodām Eiropā ir arī visdažādākās kultūras. Ar SALTO palīdzību vari uzzināt vairāk par Eiropas kultūras dažādību.

SALTO centrs kultūras daudzveidībai piedāvā tev rīkus, metodes, materiālus un saites, kas saistīti ar mācībām un resursiem par vairākiem kultūras daudzveidības tematiem. Piemēram:
-    romi ir viena no sociāli un ekonomiski visnelabvēlīgākajā stāvoklī esošajām minoritātēm Eiropā. Viņiem ir vislielākais bezdarbs, viszemākā izglītība, viņi cieš no nabadzības un sociālās atstumtības;
-    miera izglītība un konfliktu pārvaldība — svarīgs jautājums, ņemot vērā pašreizējo politisko un sociālo situāciju Eiropā;
-    starpkultūru zināšanas noder gan dzīvē, gan darbā;
-    dialogs pāri kultūras un reliģijas robežām. Tā mērķis ir panākt atklātu un cieņpilnu viedokļu apmaiņu starp cilvēkiem un grupām ar atšķirīgu tautību, kultūru, reliģisko pārliecību, valodu un kultūras mantojumu;
-    kultūru minoritāšu iekļautība. Ir ļoti vērtīgi, ja vairākumtautības un mazākumtautības grupas var atklāt cita citas kultūru ar līdzvērtīgiem noteikumiem. 

Vari arī saņemt atbalstu pats sava kultūras daudzveidības projekta izstrādei un mācību kursiem. Ieskaties kultūras daudzveidības pasākumu kalendārā un — pie darba!

Kas tas ir?
SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā “Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviski nozīmē “Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas”. Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu “Erasmus+”. SALTO centrs kultūras daudzveidībai ir viens no šiem centriem.

Gepubliceerd: Vr, 07/08/2015 - 11:13


Tweet Button: 

Gerelateerde links


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!