Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kā pašvaldības Eiropā var iesaistīties klimata pārmaiņu samazināšanā?

Briseles Brīvās Universitātes (Vrije Universiteit Brussel, VUB) maģistra students Eiropas ekonomikas integrācijā Uldis Šalajevs kopā ar citiem 40 Eiropas universitāšu studentiem no teju 20 valstīm š.g. 22. un 23.novembrī Briselē pārrunāja

Eiropas Reģionu komitejā (CoR) un Eiropas Parlamentā tikko notikušās ANO klimata pārmaiņu konferences (COP23) Bonnā (Vācija) rezultātus. Sarunās ar ES institūciju pārstāvjiem Eiropas studenti uzsvēra, ka tieši pašvaldību un pilsētu aktīva, koordinēta un mērķtiecīga sadarbība ar iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem gan reģionālā, gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī, spēlē visnozīmīgāko lomu klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanā.

 

Vairāk nekā 40 Eiropas studenti no dažādām Eiropas valstīm mācību vizītes "Eiropas jaunatne kā ilgtspējīgu pārmaiņu partneris" ietvaros ieradās Briselē, lai kopīgi apspriestu aktuālākās klimata problēmas pasaulē, dalītos ar labākajiem pasaules piemēriem un meklētu inovatīvus risinājumus klimatu pārmaiņu seku mazināšanai. Jaunieši iepazinās arī ar to, kā ES reģionu un pilsētu pārstāvji no dažādām politiskajām grupām sadarbojas ar Eiropas Reģionu komiteju un Eiropas Parlamentu, pieņemot lēmumus ES līmenī.

 

"Mūsu mērķim siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā būtu jābūt vēl ambiciozākam nekā Parīzes nolīgumā noteiktais, jo pasaulē ik minūti attīstās dažādas tehnoloģijas un to izstrādei ir nepieciešami resursi. Videi nedraudzīgo resursu aktīva izmantošana kaitē ne tikai mūsu veselībai, bet arī ekosistēmai pasaulē. Reģionos dažādās pasaules vietās, kur iepriekš nekad nav bijis sniegs, tas piepeši mēdz mūs pat vasarā pārsteigt; ierasto vēso ziemas periodu vietā mūs sāk sagaidīt lietus gāzes un siltais klimats…", norādīja Uldis Šalajevs.

 

Studenti tikās Eiropas Reģionu komitejā ar Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas līderiem, kuri klātienē piedalījās COP23 ANO klimata pārmaiņu konferencē Bonnā, t.sk. ar: Mihaelu Šnaideru (Michael Schneider), Saksijas-Anhaltes federālās zemes valsts sekretāru un pilnvaroto pārstāvi federālajā valdībā (Vācija) un CoR ETP grupas prezidentu; Marku Markkulam (Markku Markkula), CoR priekšsēdētāja pirmo vietnieku; Luku Van den Brandi (Luc Van den Brande), Eiropas Komisijas priekšsēdētāja īpašā padomdevēja ziņojuma "Vēršoties pie ES pilsoņiem: Jauna iespēja" sagatavotāju; kā arī ar Evu Meidelu (Eva Maydell, Bulgārijas pārstāve) - savulaik jaunāko Eiropas Parlamenta deputāti ETP grupā.

 

Diskusiju laikā Eiropas studenti aicināja ES institūciju pārstāvjus aktīvāk iesaistīt tieši jauniešus un vietējos iedzīvotājus reģionos cīņai ar klimata pārmaiņu rezultātā radīto seku mazināšanu. Piemēram, aicinot reģioniem Eiropā ieviest "rotējošās prezidentūras" principu, tādejādi palīdzot tiem ar kopējiem "Eiropas spēkiem" attīstīties;  atbalstot iniciatīvu jaunatnes vēstnieku klimata pārmaiņu jautājumos darbību; ieviest Eiropas jaunatnes pilsoņu iniciatīvu, kā arī aktīvi iesaistot brīvprātīgos un NVO.

 

Mācību vizīte "Eiropas jaunatne kā ilgtspējīgu pārmaiņu partneris" Eiropas studentiem tika organizēta ar Eiropas Reģionu komitejas un ETP Grupas CoR atbalstu.

 

ANO klimata pārmaiņu konferences 23.sesija (COP23) un COP24

 

ANO 23.klimata pārmaiņu konference (COP23), kas ir augstākā līmeņa pasaules valdību sanāksmju sērija, norisinājās Vācijas pilsētā Bonnā (6.-17.11.2017.). Tajā gandrīz 200 valstis pārrunāja, kā risināt klimata pārmaiņas, uzmanību tieši veltot diskusijām par Parīzes nolīgumu, kuru 195 valstis parakstīja 2015.gada decembrī 21.sesijas (COP21) ietvaros. Parīzes nolīguma mērķis ir noturēt planētas vidējās temperatūras pieaugumu krietni zem 2°C salīdzinājumā ar pirms industriālo laikmetu un turpināt centienus ierobežot temperatūras pieaugumu 1,5°C robežās.

 

COP23 ietvaros īpaši svarīgi bija izstrādāt pamatnostādnes, lai īstenotu vairākus Parīzes nolīguma punktus. Piemēram, emisiju samazināšanas un finanšu nodrošināšanas jautājumos. Savukārt vadlīnijas ir jāpabeidz līdz nākamā gada COP sanāksmei Polijā. Parīzē panāktā vienošanās cīņai ar klimata pārmaiņām ir pirmais juridiski saistošais pasaules klimata līgums, kurā izklāstīts globāls rīcības plāns laika posmam pēc 2020.gada. Parīzes vienošanās stājās spēkā 2016.gada 4.novembrī. Saskaņā ar Parīzes nolīgumu ES ir apņēmusies līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40% (1990.gada līmenis), tomēr ES jau 2016.gadā ir pārsniegusi savus 2020.gada mērķus, samazinot emisijas par 23%.

 

Nākošā, 24.sesija, ANO klimata pārmaiņu konference (COP24) norisināsies 2018.gada decembrī Katovicē, Polijā.

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Eiropas Reģionu komiteja, kura tika dibināta 1994.gadā, ir konsultatīva ES struktūra un tajā darbojas 350 vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no visām 28 ES dalībvalstīm. Reģionu komitejā viņi var paust viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē reģionus un pilsētas Eiropā. Ievēlētie pārstāvji pašreiz ir apvienojušies piecās Eiropas līmeņa politiskajās grupās: Eiropas Tautas partija, Eiropas Sociālistu partija, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa, Eiropas Alianse, Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa.
Uldis Šalajevs (35), Vidzemnieks no Madonas novada Latvijā, 2009.gadā no 7. līdz 18.decembrim kā Latvijas delegācijas dalībnieks piedalījās ANO klimata pārmaiņu konferences 15.sesijā (COP15/CMP5) Kopenhāgenā, Dānijā. 2007.gadā viņš ir ieguvis augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā (Latvijā), kā arī studentu apmaiņas Erasmus programmas ietvaros 2005.gadā studējis Avans Universitātē (Avans Hogeschool) Nīderlandē. Savukārt kopš 2016.gada marta, savā brīvajā laikā, jaunietis pilda starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieka Beļģijā pienākumus. U.Šalajevs ikdienā komunicē angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.

 

VAIRĀK:
- ANO klimata pārmaiņu konferences 23.sesija (COP23)
- COP23 rezultāti
- Klimata pārmaiņas un vide – faktu lapa

 

 

publicēts: O., 28/11/2017 - 09:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!