Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kā jauniešiem ar invaliditāti sekmīgāk iekļauties darba tirgū

Divas Latvijas jaunatnes darbinieces, kas ikdienā strādā ar jauniešiem no sociālā riska grupām (Sociālās integrācijas valsts aģentūras eksperte profesionālās piemērotības noteikšanā Marika Sermule un psiholoģe Sarmīte Saukuma),

piedalījās programmas “Erasmus+” kontaktu veidošanas seminārā ''Evenhanded opportunities for youth disabled'', kas no 2017. gada  2. līdz 8. jūnijam norisinājās Cagliari, Itālijā.


Šajā kontaktu veidošanas seminārā  piedalījās 28 jaunatnes dalībnieki no Bulgārijas, Francijas, Ungārijas, Rumānijas, Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Čehijas, Lietuvas, Spānijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Itālijas un  Latvijas.

 

Galvenais mērķis

 

Starptautiskā kontaktu veidošanas semināra ''Evenhanded opportunities for youth disabled'' galvenais mērķis bija meklēt veidus, kā novērst dažādus sociālus, psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, pievērsties vispārizglītojošām aktivitātēm, realizējot jaunas un inovatīvas idejas, kas uzlabotu jauniešu ar invaliditāti iesaisti nodarbinātībā un izglītībā, kā arī veidot starptautisku sadarbību jaunu projektu attīstīšanai sociālās iekļaušanas jomā.

 

Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja gūt ieskatu pārstāvēto valstu pieredzē, kas saistīta ar jauniešu ar dažādu veidu invaliditāti izglītības un nodarbinātības iespējām, kā arī apmeklēt Sardīnijas nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar neredzīgiem un nedzirdīgiem jauniešiem.  Jaunatnes darbinieki devās arī vizītē uz Cagliari psihiatrisko slimnīcu. Tās apmeklējuma laikā savā darba pieredzē dalījās iestādes direktors – psihiatrs. Slimnīcas vadītājs dalībniekus iepazīstināja  ar vairākiem labās prakses piemēriem, kas tiek realizēti konkrēti šajā medicīnas iestādē. Tāda ir, piemēram, kalnu terapija (Mountain therapy), kurā caur muskuļu sāpēm katram pacientam ir iespēja iepazīt un pieņemt savu ķermeni tādu, kāds tas ir.

 

Tikšanās arī ar pašvaldības pārstāvjiem

 

Jaunatnes darbiniekiem mobilitātes ietvaros bija iespēja tikties ar Cagliari mēru un pašvaldības pārstāvjiem, pārrunāt, kā vietējā mērogā tiek realizētas aktivitātes, lai uzlabotu jauniešu ar invaliditāti iekļaušanu izglītības jomā un darba tirgū.  
Dalībnieki secināja, ka liela nozīme ir ideju atbalstam – piemēram, tos biznesa projektus, kuros tiek piedāvāts nodarbināt jauniešus ar invaliditāti, īpaši atbalsta arī dažādas kredītiestādes, bez tam, darba devējiem, kuri savos uzņēmumos nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, tiek sniegts valsts atbalsts. Ar vietējiem lēmumu pieņēmējiem mobilitātes dalībnieki diskutēja par tēmām, kas saistītas ar pašvaldības un atbalsta organizāciju vēl aktīvāku sadarbību, lai nodarbinātu un apmācītu personas ar invaliditāti.

 

Itālijas spēks – brīvprātīgo tīkls un atbalsts sportam

 

Latvijas pārstāves secināja, ka sportam Itālijā tiek piešķirta ļoti liela nozīme, tāpēc itāļiem ļoti svarīgi ir jauniešus ar invaliditāti iekļaut vispārizglītojošās skolās, iesaistīt un pielāgot tieši viņiem atbilstošus sporta veidus. Lielu atbalstu šajā procesā sniedz brīvprātīgie, palīdzot jauniešiem ar neiroloģiskām slimībām sekmīgāk iekļauties ne tikai izglītības, bet arī darba tirgū.

 

Projekta ietvaros dalībnieki izstrādāja konkrētas sadarbības idejas, piemēram, plānu realizēt  festivālu (Fest-ability festiv-all) ar Dauna sindromu slimu jauniešu rehabilitācijai ar zirgu jāšanas terapiju (Ride “down” through your soul).

 

Atgriežoties mājās, Latvijas pārstāves atzina, ka Cagliari pavadītajās dienās viņas ir ieguvušas jaunas, darbam noderīgas prasmes un pieredzi, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar  profesionālo izglītību jauniešiem ar invaliditāti. Itālijā pavadītais laiks sniedza lielisku iespēju satikt jaunatnes darbiniekus no dažādām valstīm, piedalīties semināros un dalīties pieredzē.

 

Sintija Bernava
Nevalstiskā organizācija – biedrība “Donum Animus”

publicēts: T., 06/09/2017 - 10:04


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!