Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Metam ledu veļasmašīnā

Visi, kas strādā ar jauniešiem, noteikti zina, kāds spēks un “piedūriens” ir tieši nedaudz trakām idejām.

Un tā jau četras reizes Saldus jauniešu dome “Es un mēs” kā jauniešu informācijas tīkla “Eurodesk” reģionālais koordinators pie sevis aicinājusi citu novadu jauniešu organizāciju, skolu, jauniešu centru komandas, lai kopīgi “Mestu ledu veļasmašīnā” jeb sadraudzētos savā starpā, uzzinātu kas tad īsti ir “Eurodesk”, “Eiropas jaunatnes portāls”, “Erasmus+” un to piedāvātās iespējas.

 

Ideja par šāda pasākuma rīkošanu radās, satiekoties Kurzemes jaunatnes darbiniekiem apmācībās “Neturi sveci zem pūra”. Vēlāk, ideju pārvedot mājās un izstāstot par to Saldus jauniešu domē, tika nolemts šo pasākumu izveidot par tradīciju, kas saved kopā un veicina Kurzemes novada jauniešu sadarbību. Pasākuma mērķis ir ar neformālās izglītības aktivitātēm jauniešus informēt par dažādām programmas “Erasmus+” piedāvātām iespējām, tīklu “Eurodesk”, “Eiropas jaunatnes portālu”, kā arī dot vietu un laiku jauniešiem sadraudzēties savā starpā un padomāt par turpmākajiem pasākumiem.

 

Šo gadu laikā pie Saldus jauniešiem ciemojušies Kuldīgas, Dobeles, Brocēnu, Tukuma,Ventspils, Aizputes un Liepājas jaunieši. Protams, katrs notikušais pasākums bija īpašs un ar citādu gaisotni, bet vienojošs tajos ir bijis tieši “Eurodesk” un “Erasmus+” aspekts, kā arī tas, cik daudz jauniešiem pašiem bijis jādara. Spēlējot teātri, improvizējot TV raidījumus, rakstot dzeju, veidojot info reklāmas, ir uzzināts kā doties jauniešu apmaiņā, kā meklēt informāciju dažādās jauniešiem paradzētās mājas lapās, kādi ir programmas “Erasmus+” mērķi. Pēdējā pasākumā filmētie video apskatāmi SJD “Es un mēs” Facebook lapā.

 

Lai jaunieši izprastu un uzzinātu par Youthpass un 8 mūžizglītības kompetencēm, tiek rīkota pilsētas trasīte, kuras laikā jauktās komandās dalībnieki pilda dažādus ar kompetencēm saistītus uzdevumus, paralēli iepazīstot Saldu un viens otru. Pilsētas trasītes laikā jaunieši sadraudzējas savā starpā, kā arī nedaudz  “izkāpj” no savas komforta zonas, jo uzdevumi var būt arī izaicinoši un dīvaini –  kā, piemēram, nopirkt veikalā 1 vīnogu.

 

Katru gadu kā neatņemama sastāvdaļa un pievienotā vērtība ir Eiropas Brīvprātīgo jauniešu dalība pasākumā. Viņiem atvēlēts laiks, kurā dalīties ar savu pieredzi un iedrošināt citus jauniešus doties brīvprātīgajā darbā. Protams, tā kā brīvprātīgie arī piedalās pasākumā un visās aktivitātēs, komunikācija veidojas viegli, nepiespiesti un jaunieši nebaidās uzdot jautājumus, kuri tiešām viņus interesē. Pēc dalībnieku izvērtējuma anketām novērojams, ka šī sadaļa ir vērtīga un vislabākais – ka ir iespēja ar brīvprātīgajiem aprunāties, uzzināt par viņu pārstāvēto valsti. Interesanti, ka brīvprātīgajiem vienmēr nācies atbildēt uz jautājumu – kādēļ izvēlējies īstenot savu projektu tieši Latvijā.

 

Lai veicinātu informācijas apriti un sadarbības iespējas, katra jauniešu centru un jaunatnes organizācijas komanda iepazīstināja ar sevi arī pārējos dalībniekus. Šeit netika izmantotas powerpoint prezentācijas, informācija tika pasniegta radoši, izspēlējot etīdes, organizējot viktorīnas, kā arī stāstot stāstus.

 

Pēc informācijas pilnas dienas, vakara neformālajā daļā jaunieši jauktās komandās uzstājās un paši rīkoja talantu šovus, izspēlēja improvizācijas spēles, kā arī piedalījās simulācijas spēlē par kultūru atšķirībām. Protams, tika spēlētas daudzas spēles, dodot iespēju jauniešiem izpaust savas līderu spējas un pašiem vadīt, organizēt aktivitātes. Katram bija iedalīta sava loma, kuru izlozēja pasākuma sākumā. Tā nu bija gan modinātāji, gan kopā saucēji, gan rīta rosmes vadītāji, gan komplimentu teicēji, gan uzmundrinātāji, gan karalis un karaliene un, protams, vislabākā loma bija KĀDS, jo šiem jauniešiem darba netrūka.

 

Dalībnieki kā galveno atzīmē, ka bijis vērtīgi satikt jauniešus no citām pilsētām, novadiem, uzzināt jaunu informāciju, kā arī pašiem radoši darboties. Lielākais ieguvums vairumam dalībnieku ir tas, ka uzzinājuši par programmu “Erasmus+”, ieguvuši jaunus draugus, iemācījušies kļūt atvērtāki un komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, sastrādāties komandā, kā arī domāt radoši. Uz jautājumu – ko tad īsti nozīmē “Metam ledu veļasmašīnā”, dalībnieki atbild: “Darīt kaut ko atšķirīgu, baudīt dzīvi un neielikt sevi rāmjos”, “Lauzt ledu starp cilvēkiem un iespējām, trakā veidā”, “Izaicināt sevi, rīkojoties pret vispārējiem noteikumiem/uzskatiem”, “Padarīt cilvēkus aktīvākus”.

 

Ilze Fišmeistere, “Eurodesk” reģionālā koordinatore Saldū

publicēts: O., 05/09/2017 - 15:12


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!