Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Eiropas Jaunatnes nedēļa Latvijas reģionos

Reizi divos gados visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas Jaunatnes nedēļa. Ar plašu pasākumu programmu tā šajā pavasarī aizritējusi arī Latvijā.

Atskatāmies uz dažiem no spilgtākajiem notikumiem.

Brocēni – Imanta - Lutriņi
''Saldus jauniešu dome “Es un mēs” Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros rīkoja informatīvu sadraudzības pasākumu Brocēnu un Saldus novadu jauniešiem “Iespēju Laboratorija”. Pirmā diena bija veltīta tam, lai, izmantojot neformālās izglītības metodes, interaktīvā veidā informētu jauniešus par programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, mūžizglītības kompetencēm, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portālu. Visas aktivitātes notika brīvā dabā jaunieši daudz darīja paši, tika dalīti grupās, kā arī vakarā kopīgi mācījās dziesmas. Pasākuma otrajā dienā devāmies uz Brocēnu Jauniešu centru “Kopā”, kā arī Lutriņiem, lai kopā ar jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem dziedātu dziesmas, dalītos iespaidos un spēlētu spēles. Lielākais ieguvums, ko uzsver paši jaunieši, ir kopā pavadītais laiks, kopības sajūta un iegūtā informācija par dažādām iespējām.''
Ilze Fišmeistere, Brocēnu Jauniešu centra “Kopā” jaunatnes lietu speciāliste.


Ikšķilē aizvadīts NVO tīklošanās pasākums

8. maijā, kā lielisks starpposms, apvienojot Eiropas Jaunatnes nedēļu un Eiropas dienu, Ikšķilē tika aizvadīts Jauniešu domju un nevalstisko organizāciju tīklošanās pasākums. Tas deva iespēju jauniešiem no dažādiem novadiem rast kontaktus un iepazīt domubiedrus. Šajā pasākumā mēs gan iepazinām Ikšķili, pildot dažādus sadarbību veicinošus uzdevumus, gan uzzinājām vairāk par Eurodesk un “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kā arī no ilggadēju dalībnieku skata punkta tika sniegts ieskats jauniešu projektos un programmās.

“Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai” Ikšķiles jauniešu vienība.

 

Jūrmalas jaunieši pilnveido zināšanas par “Erasmus+” iespējām un attīsta kritisko domāšanu

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros, 17. maijā, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā tika rīkots Eurodesk seminārs “Jauniešu kritiskā domāšana un informācija medijos”, kurā Jūrmalas jaunieši uzzināja par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām un attīstīja savas prasmes informācijas meklēšanā un tās kritiskā izvērtēšanā.

Semināra dalībniece, Jūrmalas Jauniešu iniciatīvu centra aktīviste Elīza Ošiņa: “Semināra laikā sapratu, ka ne viss, ko izlasu medijos, ir reāli fakti un patiesība. Apzinos, ka ziņās tiek pausti cilvēku viedokļi par konkrēto tēmu, bet tas nebūt nenozīmē, ka informācija ir patiesa. Ir svarīgi sekot līdzi informācijai un kritiski to izvērtēt, pirms pieņemt to kā reālu faktu”.

Pateicoties neformālo izglītības metožu izmantošanai, jaunieši aktīvi dalījās pieredzē par saviem interneta lietošanas paradumiem, informācijas meklēšanas iespējām un informācijas izplatīšanas dažādiem aspektiem. Pēc nelielas informatīvās prezentācijas un izglītojošiem video materiāliem par kritiskās domāšanas būtību, jaunieši pārrunāja svarīgākos kritērijus informācijas izvērtēšanā un to, kā atšķirt faktus no viedokļiem. Jaunieši diskutēja par vārda brīvību, individuālo atbildību satura veidošanā un drošības pamatprincipiem internetā.

Linda Kalniņa, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece

 

Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā vēl notika šādi pasākumi:
Seminārs “Īstenot starptautiskus projektus par medijpratību?” (Rīga).
“Erasmus+” pieredzes stāsti un eko dārzi pilsētās (Rīga).
Pavasara Atklāšanas pārgājiens Siguldā (Sigulda).
Eiropas Jaunatnes nedēļas atklāšana (Vecumnieki).
Seminārs “Kādas ir mūsdienu jauniešu iespējas Eiropā?” (Rīga)
Brīvprātīgais: Latvijā un Pasaulē – tikšanās ar EBD projektu brīvprātīgajiem (Baldone).
Konference “Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās” (Rīga).
Meistarklase kopā ar improvizācijas teātri “Spiediens” (Rīga).
Pasākums jauniešiem (Priekuļi).
Seminārs “Creative experience of EVS” (Jēkabpils).
Eiropas vakars (Saulkrasti).

 

publicēts: O., 05/09/2017 - 14:11


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!