Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Jaunieti! Ļaujies pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē!

No 2014. gada septembra līdz 2018. gada decembrim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (aģentūra) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām īsteno Jauniešu garantijas programmas projektu „PROTI un DARI!”.

Lai uzsāktu jauniešu iesaisti projektā jau 2016. gada sākumā, pašlaik notiek intensīvi sagatavošanās darbi lielākajā daļā Latvijas pašvaldību.


Īsi par projektu
Eiropas Sociālā fonda projekts „PROTI un DARI!” ir unikāla iespēja jauniešiem saņemt individuālu un kompleksu pašvaldības atbalstu, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē. Projektā var iesaistīties tie jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri dažādu iemeslu dēļ pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, tostarp arī jaunieši ar ierobežotām iespējām. Tāpēc projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt šos jauniešus, attīstot viņu prasmes un veicinot iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kā arī  nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projektu īsteno aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, kas projektā iesaistīs savus stratēģiskos partnerus (valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumus, jauniešu centrus, sociālos partnerus u.c.). Vairāk informācijas par Jauniešu garantijas iniciatīvu meklē šeit: http://www.lm.gov.lv/text/2607.


Kāpēc ir vērts piedalīties projektā?
Dzīvē mēdz būt situācijas, kad ir nepieciešams padoms vai atbalsts, lai uzdrošinātos kaut ko mainīt. Tieši tāpēc projektā „PROTI un DARI!” katram iesaistītajam jaunietim tiks sniegts individuāls, tieši šim jaunietim paredzēts atbalsts, kas palīdzēs attīstīt svarīgākās prasmes, lai veiksmīgi iesaistītos izglītībā, nodarbinātībā un sociālajā dzīvē. Projektā ir paredzēti vairāki posmi:


1.    Vispirms tu tiksi noprofilēts. Tas nozīmē, ka kopā ar aģentūras apmācīto speciālistu (programmas vadītāju) tu pildīsi noteiktu testu, kas palīdzēs apzināt tavas prasmes, intereses, attīstības virzienus, vēlmes un vajadzības, kā arī iegūto izglītību un pieredzi, lai saprastu, kādās jomās tu vēlētos kaut ko mainīt vai uzlabot, un izvirzīt mērķus, kurus individuālās pasākumu programmas laikā sasniegt.   

Ja sapratīsi, ka esi gatavs pārmaiņām un vēlēsies iesaistīties izglītībā vai nodarbinātībā uzreiz, tev būs iespēja uzzināt un iesaistīties citos Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA vai VIAA.  

 

2.    Pamatojoties uz profilēšanas rezultātiem, tu kopā ar savu programmas vadītāju kopīgi izstrādāsi tev piemērotu individuālo pasākumu programmu – pasākumu kopumu, kas būs piemērots tieši tev un vērsts uz tavu prasmju attīstību. Programmas vidējais ilgums – 4 mēneši. Ja būs nepieciešams, īstenošanas gaitā to varēs pagarināt līdz 9 mēnešiem.  


3.    Tavā individuālo pasākumu programmā varēs ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācības, speciālistu konsultācijas, pasākumus (nometnes, seminārus, sporta aktivitātes, kultūras pasākumus), brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, vizītes uzņēmumos un pie amata meistariem, iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

 

4.    Nākamajā posmā programmas vadītājs ar tevi noslēgs vienošanos par to, ka esi gatavs  piedalīties savas individuālās pasākumu programmas īstenošanā.

 

5.    Pēc vienošanās noslēgšanas tu vari sākt īstenot savu individuālo pasākumu programmu! Lai īstenotu to veiksmīgāk, tev palīdzēs tavs mentors, kas atbalstīs tevi mērķu sasniegšanā.   
Īstenojot savu individuālo pasākumu programmu, tu gūsi lielisku iespēju attīstīt tieši tās prasmes un zināšanas, kas dotajā brīdī tev ir svarīgākās, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē!


Kur projekts tiks īstenots no 2016. gada sākuma?
Projekta īstenošana ir paredzēta visā Latvijas teritorijā, bet no 2016. gada sākuma projektu ieviesīs un atbalstu jauniešiem sniegs šīs pašvaldības:
Aknīstes novada pašvaldība;
Alojas novada pašvaldība;
Alsungas novada pašvaldība;
Ādažu novada pašvaldība;
Balvu novada pašvaldība;
Bauskas novada pašvaldība;
Beverīnas novada pašvaldība;
Brocēnu novada pašvaldība;
Ciblas novada pašvaldība;
Dagdas novada pašvaldība;
Daugavpils novada pašvaldība;
Dobeles novada pašvaldība;
Durbes novada pašvaldība;
Ērgļu novada pašvaldība;
Gulbenes novada pašvaldība;
Ilūkstes novada pašvaldība;
Inčukalna novada pašvaldība;
Jaunjelgavas novada pašvaldība;
Jaunpils novada pašvaldība;
Jelgavas novada pašvaldība;
Jelgavas pilsētas dome;
Jēkabpils novada pašvaldība;
Kandavas novada pašvaldība;
Kārsavas novada pašvaldība;
Kokneses novada pašvaldība;
Krāslavas novada pašvaldība;
Krustpils novada pašvaldība;
Liepājas pilsētas dome;
Limbažu novada pašvaldība;
Līgatnes novada pašvaldība;
Ludzas novada pašvaldība;
Madonas novada pašvaldība;
Mazsalacas novada pašvaldība;
Mālpils novada pašvaldība;
Naukšēnu novada pašvaldība;
Neretas novada pašvaldība;
Ogres novada pašvaldība;
Ozolnieku novada pašvaldība;
Pļaviņu novada pašvaldība;
Preiļu novada dome;
Raunas novada pašvaldība;
Rēzeknes novada pašvaldība;
Rēzeknes pilsētas dome;
Riebiņu novada pašvaldība;
Rīgas pilsētas dome;
Rucavas novada pašvaldība;
Rugāju novada pašvaldība;
Rundāles novada pašvaldība;
Rūjienas novada pašvaldība;
Salas novada pašvaldība;
Saldus novada pašvaldība;
Sējas novada pašvaldība;
Skrundas novada pašvaldība;
Smiltenes novada pašvaldība;
Talsu novada pašvaldība;
Tērvetes novada pašvaldība;
Valmieras pilsētas pašvaldība;
Vecumnieku novada dome;
Ventspils pilsētas dome;
Viesītes novada pašvaldība;
Viļakas novada pašvaldība.

Ja neatradi savu pašvaldību sarakstā, sazinies ar  aģentūru, lai noskaidrotu aktuālāko informāciju.

 

Kā iesaistīties projektā?


Projektā tev būs iespēja iesaistīties jau no 2016. gada sākuma, tomēr jau tagad vari apsvērt šo ideju un uzzināt vairāk par projekta piedāvātajām iespējām savā pašvaldībā.
Ja vēlies iesaistīties projektā „PROTI un DARI!” un saņemt tieši tev piemērotu atbalstu:


- Tev jādodas uz savas pašvaldības domi,  (meklē jaunatnes lietu speciālistu, projektu vadītāju) un jāuzraksta iesniegums par to, ka vēlies būt iesaistīts projektā, kā arī apliecini, ka atbilsti projekta mērķa grupai, t.i. esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu un nav reģistrēts NVA kā bezdarbnieks.


- Gadījumā, ja nezini, kā savā pašvaldībā atrast par projektu atbildīgo personu, vērsies  pie vietējā Sociālā dienesta vai Bērnu un jauniešu centrā, kur saņemsi informāciju par projektu un  norādes, kā rīkoties tālāk.


- Vispārīgu informāciju par projektu, kā arī par projekta īstenošanu atbildīgajiem cilvēkiem tavā pašvaldībā vari saņemt arī, sazinoties ar aģentūru. Aģentūras kontaktinformācija http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/kontaktinformacija

Izmanto šo iespēju, ļaujies pozitīvām  pārmaiņām savā dzīvē!


NODERĪGI! Plašāka informācija www.jaunatne.gov.lv/jauniesugarantija.


ATCERIES! Saņemt atbalstu projekta ietvaros vari pašvaldībā, kurā tu dzīvo, neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā atrodas tava deklarētā dzīvesvieta.  

 

Autors: Alise Gedgauda, Struktūrfondu daļas projektu vadītāja

Objavljeno: pon, 05/10/2015 - 14:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!