Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Ir pieejama Eiropas Jaunatnes darba konvencijas 2015 deklarācija

Plānojot darbu ar jaunatni savā reģionā, aicinām iepazīties ar Otro Eiropas Jaunatnes darba konvencijas deklarāciju, kas tapusi šī gada pavasarī - no 27. līdz 30. aprīļa – Briselē.

Ar jauno deklarāciju var iepazīties šeit: http://www.eywc2015.eu/the-declaration.


Lai radītu Otro Eiropas Jaunatnes darba konvenciju, vienkopus pulcējās vairāk kā 400 jaunatnes politikas veidotāji, pētnieki un praktiķi, lai kopā debatētu par aktuālākajām jaunatnes politikas problēmām reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī un radītu vienotu deklarāciju. 


Pirmā Eiropas Jaunatnes darba konvencija tika izstrādāta 2010. gadā, kas bija daļa no pasākumu kopuma, kuru īstenoja Beļģija, kamēr tā bija Eiropas Padomes prezidējošā valsts. 


Kā tas sākās?


2010. gadā, vērojot jauniešu darba vidi, skaidri iezīmējās tendence, ka jauniešus ļoti būtiski skārusi krīze – dažādās Eiropas daļās palielinājās bezdarba līmenis tieši jaunatnes jomā. Tajā pat laikā krīze radīja jaunas alternatīvas, kā jaunatnes darbā ieviest inovatīvas metodes līdzdarbības jomā. Lai varētu salīdzināt, kāda situācija valda jaunatnes darba jomā visā Eiropā, tika radīts dokuments “Kartē un skenē Eiropas jaunatnes darba horizontus 21. gadsimtā – ceļā uz Otro Eiropas Jaunatnes darba konvenciju”. 


Tas palīdzēja izvērtēt patieso situāciju, lai radītu jaunu impulsu darbā ar jaunatnes politiku visā Eiropā. Interesanti, ka pašlaik kā vadmotīvs darbam ar jauniešiem tiek izmantoti “instrumenti”, lai pielāgotu jauniešu individuālās kompetences un zināšanas darba tirgus prasībām. Jaunajā virzienā darbā ar jaunatnes politiku Eiropā, tiek uzsvērtas šādas vērtības: personīgā attīstība, patstāvīgums, pilsonība, līdzdalība, sociālā iekļaušana, kultūras izpratne, viedokļa paušana, draudzība un jautrība. 


Kādēļ?


Eiropas Jaunatnes darba Konvencija tiks radīta, lai atbalstītu jaunatnes darbu visā Eiropā. 


Sagatavotās deklarācijas mērķis ir: veicināt atjaunotās stratēģijas izstrādi, programmu un rīcības plānu jaunatnes darba jomā visā Eiropā; aktualizēt institucionālos procesus, lai panāktu vienošanos par jaunatnes darba nozīmīgumu Eiropas Padomē un/ vai visā ES līmenī; atbalstīt jaunatnes politikas veidotāju darbu, lai turpinātu attīstīt jauniešu nodarbinātības atjaunošanu visā Eiropā.


Ar plašāku informāciju par konvenciju var iepazīties http://www.eywc2015.eu/home.

 

publicēts: T., 26/08/2015 - 09:30


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!