Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Diskriminācija ir izplatītāka, nekā tu domā!

Ikvienam Eiropas Savienībā ir pamattiesības uz taisnīgu attieksmi, bet joprojām pastāv dažādas diskriminācijas formas, un tās ne vienmēr var viegli atpazīt.

Ir nelikumīgi diskriminēt kādu vecuma, invaliditātes, dzimuma, rases, reliģiskās piederības vai seksuālās orientācijas dēļ. Savas tiesības pilnībā pārzina tikai viena trešdaļa ES iedzīvotāju, tāpēc ir svarīgi, lai tu uzzinātu par savām tiesībām un pienākumiem. Jo labāk informēts būsi, jo labāk varēsi cīnīties pret diskrimināciju.

Rīkojies!
Organizācija “Amnesty International” piedāvā vairākas alternatīvas, kā piedalīties cīņā pret diskrimināciju Eiropā. Tu vari pievienot savu parakstu interneta akcijās, komentēt blogā vai pat reģistrēties šajā organizācijā.
Vari arī izmantot savus sociālos tīklus, lai palīdzētu pielikt punktu invalīdu atstumšanai. Kampaņā “End Exclusion” aicina visus sūtīt tvītus ES politiķiem, kopīgot iecienītākos videoklipus par iekļaušanu un invaliditāti vai radīt pašiem savus videoklipus.

Diskriminācijas veidi
Tieša diskriminācija ir tad, kad pret kādu izturas sliktāk nekā pret citiem nebūtiska iemesla dēļ, piemēram, rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Piemēram, ja veikala īpašnieks atsakās pieņemt darbā atbilstīgi kvalificētu cilvēku tikai viņa vai viņas rases vai tautības dēļ.
Netieša diskriminācija ir tad, kad šķietami neitrālu noteikumu, kritēriju vai prakses rezultātā kādai cilvēku grupai rodas neizdevīga situācija viņu rases vai tautības, reliģiskās pārliecības vai ticības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un ja šo praksi nevar objektīvi pamatot ar leģitīmu mērķi. Piemēram, universālveikals, kas savam personālam aizliegtu valkāt cepuri, apkalpojot pircējus, patiesībā aizliegtu tur strādāt arī ikvienam, kas nēsā galvas apsegu reliģisku apsvērumu dēļ, piemēram, daudzām musulmanietēm.

Vērsies pēc palīdzības
Esi bijis diskriminēts? Noskaidro, kur saņemt palīdzību un padomu

publicēts: Pk., 07/08/2015 - 15:09


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!