Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Kas ir sociālā iekļautība?

Iekļaujoša sabiedrība ir tāda, kuras pamatā ir savstarpēja cieņa un solidaritāte. Tajā visiem ir vienādas iespējas un apmierinošs dzīves līmenis, un daudzveidība tiek uzskatīta par spēka avotu, nevis šķelšanās iemeslu.

Eiropas vīzija vai realitāte?

Sociālā iekļautība izpaužas kā sajūta, ka esi daļa no sabiedrības, ko vieno kopēja identitāte un vērtības.
Nabadzība ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki jūtas atstumti. Ja cilvēkiem nav tiesību uz veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem vai nav iespēju dabūt darbu, arī tas var veicināt viņu sociālo atstumtību.
Cilvēks var justies neiederīgs, pat ja viņš ir labi izglītots vai bagāts. Sociālā atstumtība jau neskar tikai trūcīgos. Sociāli atstumts ir aptuveni katrs trešais Eiropas un Centrālāzijas reģiona iedzīvotājs.


Jaunieši un sociālā iekļautība
Jaunieši ir viena no neaizsargātajām sabiedrības grupām, it īpaši jau dziļas ekonomikas lejupslīdes laikā. Katrs piektais bērns (līdz 17 gadu vecumam) dzīvo ģimenē, kura ir uz nabadzības sliekšņa, un patlaban Eiropas Savienībā vairāk nekā trešdaļa jauniešu (18 24 gadu vecumā) ir bez darba — ne iegūst izglītību, ne strādā, ne apgūst arodu. 
Nozīme ir arī dzīvesvietai. Lauciniekiem ir gandrīz četrreiz lielāka varbūtība tikt sociāli atstumtiem nekā pilsētniekiem. 

Ko vari darīt tu?
ES jaunatnes stratēģija un programma “Jaunatne darbībā” ir ES līdzekļi, kas veicina sociālo iekļautību un jauniešiem visā ES piedāva daudzas iespējas mācīties un līdzdarboties.
Jaunieši var arī piedalīties ES strukturētajā dialogā vai uzzināt, kas bija sakāms citiem jauniešiem 2012. gada jaunatnes konferencē Kiprā.

Objavljeno: pet, 07/08/2015 - 14:38


Tweet Button: 

Sorodne povezave


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!