Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kā veiksmīgi īstenot sociālās iekļaušanas projektus?

Ideja, detalizēta projekta izmaksu saplānošana, dalībnieku atrašana.

Viena no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” raksturīgākajām iezīmēm ir vienlīdzīga un iekļaujoša attieksme pret visiem projektu dalībniekiem. Tas nozīmē – katrs “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotājs ir aicināts veidot un īstenot projektu, sniedzot vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem – gan tiem, kuriem ir invaliditāte, gan tiem, kuri dzīvo sociālā riska ģimenēs, gan arī visiem pārējiem, kuriem kādu iemeslu dēļ ir ierobežotas iespējas iesaistīties projektā.

 

Lai ikvienam jaunietim būtu iespēja gūt praktisku pieredzi un iemaņas projektu rakstīšanā un īstenošanā (tādējādi sniedzot būtisku atbalstu jaunietim nākotnē atrast savu vietu darba tirgū), atsevišķos programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu veidos, proti, jauniešu apmaiņas projektos un starptautisko jauniešu iniciatīvu projektos no paša projekta sākuma līdz pat tā beigām visus darbus vēlams uzticēt pašiem jauniešiem. Pieaugušais ir kā atbalsta persona, kas vajadzīgā brīdī sniedz padomu, pieskata, lai viss process rit saskaņā ar programmas vadlīnijās noteikto, kā arī uzņemas atbildību par jauniešu darbu. Sociālās iekļaušanas projektos ir svarīgi, lai visā to tapšanas laikā – gan idejas radīšanas procesā, gan projekta plānošanā, gan īstenošanā – vienlaikus tiktu iesaistīti gan jaunieši ar īpašām vajadzībām, gan ar ierobežotām iespējām, gan arī pārējie.  Šādi ir lielākas izredzes īstenot programmas “Erasmus+” galveno uzdevumu – dažādiem jauniešiem nodrošināt vienlīdzīgas iespējas mācīties un sevi attīstīt.

 

3 svarīgi soļi veiksmīgi īstenota projekta pamatā

 

1.    solis: saplānot, cik un kādi dalībnieki, kādas izmaksas.
Sociālās iekļaušanas projektiem programma atsevišķās izdevumu pozīcijās paredz papildu finansējuma iespējas, šādi sniedzot 100 % atbalstu jauniešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem. Taču, lai to nodrošinātu, jau projekta pieteikuma rakstīšanas laikā nepieciešams precīzi saplānot, cik dalībniekiem projekta īstenošanas laikā vajadzēs sniegt atbalstu un kādam tam jābūt. Vai projektā piedalīsies kāds, kam nepieciešams personīgais asistents jeb pavadonis? Vai, lai nodrošinātu dalībnieka ar īpašām vajadzībām vienlīdzīgu iekļaušanu projekta aktivitātēs, būs jāīrē kādas īpašas palīgierīces? Vai kādam no jauniešiem būs nepieciešams nodrošināt papildu medicīnisku aprūpi vai apdrošināšanu? Ja šīs nianses nav pilnībā saplānotas jau projekta rakstīšanas laikā, var rasties situācijas, kad atsevišķi dalībnieki nav spējīgi kopā ar citiem pilnvērtīgi piedalīties projekta aktivitātēs.

Visvienkāršāk ir tad, ja jau plānošanas laikā ir zināms, kuri jaunieši piedalīsies projekta aktivitātēs un kāds papildu atbalsts katram no viņiem būs nepieciešams. Taču programmas vadlīnijas paredz iespēju iesniegt pieteikumu, arī iepriekš nezinot konkrētus aktivitāšu dalībniekus. Šādā gadījumā ir jābūt definētam detalizētam projekta dalībnieka profilam. Piemēram, organizācija, izstrādājot savu projekta pieteikumu, var izvēlēties par dalībniekiem uzaicināt arī jauniešus ar redzes problēmām. Jau pieteikuma rakstīšanas brīdī ir jāieplāno, ka projektā piedalīsies, piemēram, desmit dalībnieku ar redzes grūtībām, no kuriem pieciem būs smagi redzes bojājumi, tādēļ projekta aktivitātes laikā būs nepieciešams asistenta atbalsts. Izvēloties iet šo otro ceļu, organizācijai projekta pieteikumā jāgarantē, ka dalībnieki tiks atlasīti saskaņā ar skaidri definētiem kritērijiem.

 

2.    solis: veikt dalībnieku atlasi.
Sākot strādāt ar sociālās iekļaušanas projektiem, vislabāk pirmajā projektā izvēlēties vienu jauniešu grupu ar veselības traucējumiem. Atšķirīgiem veselības traucējumiem nepieciešami atšķirīgi vides un arī aktivitāšu pielāgojumi. Piemēram, uzaicinot projektā piedalīties jauniešus ratiņkrēslos, pamatā būs jārūpējas, lai viņiem būtu pieejama vide. Strādājot ar jauniešiem, kuriem ir redzes grūtības, jādomā par informācijas sniegšanu verbālā veidā, kā arī jāsaplāno tādas aktivitātes, kuras pamatā nav balstītas uz dalībnieku iespēju skaidri redzēt. Savukārt, ja projektā uzaicināsi piedalīties jauniešus ar dzirdes grūtībām, būs nepieciešamas vizuālajos materiālos balstītas aktivitātes. Plānojot sociālās iekļaušanas projektu, jāatceras – katram dalībniekam ir savas vajadzības un iespējas piedalīties projektā. Projekta organizatoram tās jāņem vērā jau plānošanas laikā.

 

3.    solis: individuāla attieksme un skaidri nosacījumi.
Kur atrast jauniešus – projekta dalībniekus? Arī jauniešus ar invaliditāti un veselības traucējumiem var uzrunāt sociālajos tīklos. Tomēr vienkāršākais veids, kā iesaistīt šīs grupas jauniešus projekta aktivitātēs, ir vērsties pie organizācijām/institūcijām, kurās izvēlētās grupas jaunieši pulcējas. Klātienē tiekoties un pastāstot par projekta ideju, mērķiem un plānotajām aktivitātēm, vienmēr būs vieglāk ieinteresēt. Jāatceras, ka “dzīva” saruna iedrošina, un jaunietim vieglāk saņemties pieteikties dalībai projektā. Kopumā jauniešiem ar veselības traucējumiem, īpaši tādiem kas iepriekš nav piedalījušies neformālās izglītības projektos, mazās pieredzes dēļ ir raksturīga nedrošība un neticība par projekta piemērotību viņiem un viņu spējām tajā piedalīties. Lai to mazinātu un motivētu jauniešus iesaistīties projektā, ir nepieciešams organizēt klātienes satikšanos. Piemēram, var sarunāt tikšanos ar jauniešiem organizācijā vai skolā un pastāstīt viņiem par projektu. Vizītes laikā ir labi izveidot neformālu vidi, novadīt arī kādu iepazīšanās un “ledus laušanas” aktivitāti. Papildu iedrošinājums šādās aktivitātēs var būt fotogrāfiju vai video rādīšana, kur citi jaunieši ar līdzīgiem veselības traucējumiem piedalījušies līdzīgos projektos.  

Plašāka informācija par sociālās iekļaušanas projektiem programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/sociala-ieklausana.

 

Normunds Pīlips, projekta “Būt kopā” koordinators

publicēts: T., 06/09/2017 - 10:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!