Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai

Valsts programmas ietvaros aģentūra nodrošina atbalsta pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem.

Šogad, īstenojot ilgtermiņa apmācību kursu „Augšup”, atbalsts tiek sniegts bērnunamos un jauniešu mājās dzīvojošajiem jauniešiem un darbiniekiem, kuri strādā ar viņiem. 
    
Ar minēto pasākumu plānots uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu dzīves kvalitāti, sekmēt viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos un nodrošināt iespējas darba tirgū, pilnveidojot sociālās prasmes, kā arī nostiprinot veselīga un aktīva dzīves veida paradumus.

Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un sociālo darbinieku apmācības

Šogad notikuši divi apmācību cikli sociālajiem darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kuru dalībnieki pilnveidoja savas prasmes jauniešu sociālās iekļaušanas jomā. 
Tika izveidotas četras apmācību grupas, kuru sastāvā ir darbinieki no jauniešu mājām un nevalstisko organizāciju pārstāvji. 
Ņemot vērā jauniešu vēlmes, rezultātā tika sagatavotas četras desmit dienu apmācību programmas, kuras tiek realizētas astoņās jauniešu mājās dažādos Latvijas novados. 

1.„Es sev un citiem” – apmācību programma, kuras mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt jauniešu mājā dzīvojošo izpratni par sevi, apkārtējo vidi, sabiedrību, Eiropu un pasauli, kā arī nostiprināt viņos piederības sajūtu un vēlmi mijiedarboties ar sabiedrību un aktīvi iesaistīties sabiedriskajās norisēs un procesos. 
Šajā apmācību programmā piedalās 12 jaunieši no Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte”, kā arī Kokneses novada jaunieši.

2.„Veselīgs dzīvesveids” – apmācību programma, kuras mērķis ir veidot izpratni par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem un attīstīt prasmes, lai pielietotu gūtās zināšanas patstāvīgā dzīvē jauniešu mājās.
Šajā apmācību programmā piedalās 10 jaunieši no trim jauniešu mājām – no Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centa „Eleja” jauniešu mājas, Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra jauniešu mājas un Jelgavas SOS jauniešu mājas.

3.„Mana sapņu profesija nākotnē” – apmācību programma, kuras mērķis ir īstenot jauniešu māju iemītniekiem atbilstošu un kvalitatīvu neformālo izglītību , veicinot viņu izpratni par savu nākotnes profesiju, apkārtējās vides resursu izpēti nākotnes darba gaitām un mainīt negatīvo domāšanu par apkārtējo vidi. 
Šajā apmācību programmā piedalās 10 jaunieši no Daugavpils bērnu nama „Priedīte” un Kraujas bērnu nama „Naujenes”.
 
4.„Sadarbības un saskarsmes attīstīšana” – apmācību programma, kuras mērķis ir attīstīt izpratni par pozitīvas saskarsmes nozīmi ikdienā, attīstīt spējas sadarboties un risināt konflikta situācijas, veicot kopīgu uzdevumu.
Šajā apmācību programmā piedalās 12 jaunieši no Ventspils sociālās aprūpes centra „Selga” un Talsu novada Strazdes bērnunama.

Jauniešu iniciatīvu projekti

Jauniešiem, kuri pabeiguši ilgtermiņa apmācību kursu, ir iespēja iesaistīties pēc jauniešu iniciatīvas veidotos projektos. 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā ir iesniegti 14 iniciatīvu projekti, kuri norisināsies dažādās Latvijas vietās, un plānots, ka tajos piedalīsies ap 230 jauniešiem.
Iniciatīvu projekti dod iespēju jauniešiem gan pilnveidot sava biznesa uzsākšanas prasmes, gan iegūt iemaņas izdzīvošanai brīvā dabā, iemācīties veselīgi pavadīt brīvo laiku un dažādas citas interesantas un noderīgas prasmes. 

publicēts: O., 21/07/2015 - 10:59


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!