Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Dzimumu līdztiesība

© shutterstock.com
© shutterstock.com - Aaron Amat
Latvijā un Eiropā joprojām nepastāv dzimumu līdztiesība. Eiropas dzimumu līdztiesības institūta indekss visā Eiropas Savienībā ir 54 (100 vienību skalā), bet Latvijā tas ir tikai – 44,4 -, kas to ierindo 15. vietā no visām ES valstīm.

Labklājības ministrija Latvijā dzimumu līdztiesību definē, kā „situāciju, kad vīriešu un sieviešu loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu, viņiem tiek piešķirtas vienādas tiesības un vienāda atbildība, nodrošināta vienāda pieeja resursiem un to izmantošanas iespējas.”  Noteikts arī tas, ka abu dzimumu ieguldījums sabiedrībā un problēmas ir jāuztver līdzvērtīgi, neuzskatot kādu par nozīmīgāku.

Arī Darba likums Latvijā sevī ietver pantus, kuros minēts, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz taisnīgu darba samaksu un drošiem darba apstākļiem. Minēts arī tas, ka ir aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma gadījumos, ja, piemēram, kāds tiek pieņemts vai paaugstināts amatā, kā arī nosakot darba atalgojumu. Tomēr tas netiek ievērots, un ES sieviešu ienākumi vidēji ir par 15% mazāki nekā vīriešiem. Latvijā par šāda veida pārkāpumiem pēc palīdzības var griezties pie Latvijas Republikas tiesībsarga, iesniedzot iesniegumu.
 

Raksta autore - Elīna Ausekle