Европски младински портал
Информации и можности за млади луѓе низ Европа.

Youth Guarantee

© fotolia.com - goodluz
© fotolia.com - goodluz
What has the Youth Guarantee programme achieved in the various EU countries?

Објавено: Пет, 27/11/2015 - 10:49


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Потребни ви се помош од експерт или совет ?

Vaicājiet mums!