Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Dalyvauk programoje „Veiklus jaunimas“ ir pakeisk pasaulį!

Gali pakeisti savo bendruomenės jaunimo gyvenimą, jeigu imsies visuomeninio projekto pagal programą „Veiklus jaunimas“. Ne taip sunku, kaip gali pasirodyti! Svarbiausia tikėti tuo, ką darai, ir veikti kryptingai!

Pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ teikiama finansinė parama jaunimo projektams, kuriais siekiama ugdyti aktyvų europinį jaunųjų europiečių pilietiškumą, solidarumą ir toleranciją. Jaunimo reikalų srityje veikiančios organizacijos arba programoje dalyvaujančių šalių jaunimo grupės gali tapti projekto rengėjomis ir prašyti ES finansavimo.

Dabartiniai ir ankstesni projektai.

 

Pradžia. Kaip parengti projektą?

Kruopščiai apmąstyki tikslus. Ko nori pasiekti? Kiek šie tikslai atitinka jaunuolių interesus ir realius poreikius?

Jei manai, kad turi idėją, kuriai įgyvendinti gali būti skirtas finansavimas, pirmiausia perskaityk programos „Veiklus jaunimas“ vadovą ir įsitikink, kad tavo projektas programai tinkamas.

Atidžiai išstudijuok visus kvietimo teikti paraiškas dokumentus, paraiškos dokumentus ir susipažink su sėkmingais projektais, kad pasisemtum idėjų iš kitų žmonių darbų.

 

Organizacijų partnerių paieška

Europiniam projektui visada reikėtų rasti partnerių, t. y. kitų organizacijų, kurioms artimos tavo idėjos ir kurios drauge su tavim nori siekti bendrų tikslų.

Rasti tinkamą partnerį gali padėti tarnyba „Eurodesk“ – ji turi didelį nacionalinių koordinatorių ir vietos bei regioninių partnerių tinklą. Taip pat galite paieškoti ir OTLAS partnerių duomenų bazėje. Į programos „Veiklus jaunimas“ projektus jaunieji dalyviai turi aktyviai įsitraukti jau per parengiamąjį etapą, kai organizacijos partnerės tariasi dėl jaunimo mainų temos, veiklos programos, darbo metodų ir t. t.

Šiuo etapu svarbiausia sudaryti darbų tvarkaraštį ir suplanuoti biudžetą. Tu kartu su partneriais nuspręsite, ką ir kaip reikia padaryti ir kokius išteklius tam panaudoti.

 

Pagalba ir patarimai

Pagal programą „Veiklus jaunimas“ teikiami patarimai visais projekto rengimo etapais. Pagalbos gali prašyti ir mokymus organizuoti pasitelkę „Veiklaus jaunimo“ nacionalines agentūras ir „Eurodesk“ tinklą. Centriniu lygmeniu pagalbos galima kreiptis į ES Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA) arba tinklą SALTO.

Kaip prašyti finansavimo?

Atrankos procedūros, terminai ir įstaigos, kurioms reikia teikti paraiškas, priklausomai nuo projekto, gali skirtis, todėl pasistenk viską atlikti teisingai, atidžiai išnagrinėk paraiškų teikimo taisykles.

Jeigu tavo projektas atitinka reikalavimus, paraišką reikėtų siųsti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA) arba savo nacionalinei agentūrai. Laikykis terminų!

Közzétéve: csü., 06/06/2013 - 08:59


Tweet Button: 

Kapcsolódó linkek


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!