Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Tarptautinių LIONS klubų jaunimo mainai

Be abejo, gali vykti į užsienį mokytis, dirbti, savanoriauti arba tiesiog pramogauti. O ką atsakytum į pasiūlymą pasinerti į vietos kultūrą dalyvaujant tarptautinių LIONS klubų jaunimo mainų ir jaunimo stovyklų programoje?

 

Kas yra LIONS jaunimo mainų programa?

Tarptautinių LIONS klubų nariai savanoriškai dirba vietos bendruomenėse, kad pagerintų jų gyvenimą. LIONS jaunimo mainų programa supažindina jaunimą su kitų kultūrų žmonių gyvenimu ir suteikia galimybę pakeliauti užsienyje.

Mainai. Pagal mainų programą galima vykti visur, kur tik yra LIONS klubų. Šiuo metu veikia 46 000 klubų, juose yra 1,35 mln. narių! Dauguma mainų trunka 4–6 savaites, gyvenama vienoje ar daugiau priimančių kitos šalies šeimų. Sutiksi bendraamžių iš viso pasaulio, įgysi naujų draugų, sužinosi, kas tarp jūsų bendra ir kas skirtinga, ir dar daug ko kito.

Stovyklos trunka 1 arba 2 savaites, dažnai svečiuojamasi šeimose, lankomi kultūros ir gamtos objektai.

 

Kas gali dalyvauti?

Kad galėtum dalyvauti LIONS jaunimo mainų programoje, turi:

  • būti 15–22 metų;
  • mokėti šalies, į kurią vyksti, kalbos pagrindus;
  • būti pasirengęs atstovauti savo bendruomenei, šaliai ir tave remiančiam LIONS klubui;
  • pateikti patvirtinamuosius draudimo (sveikatos, medicininių išlaidų, kelionės) dokumentus ir tėvų sutikimą vaikui vykstant į užsienį.

 

Kaip teikti paraišką?

  1. Kreipkis paramos į artimiausią LIONS klubą arba rajono Jaunimo stovyklų ir mainų programos direktorių, nurodytą Jaunimo stovyklų ir mainų kataloge.
  2. Užpildyki paraišką.
  3. Kai bus skirta parama ir surinkti parašai, paraiška bus persiųsta galimam priimančiam LIONS klubui, kad jis patvirtintų mainus.

 

Pasakojimas apie dalyvavimą jaunimo mainuose

Stephanie Theyssen iš Belgijos LIONS klubo 2011 m. buvo nuvykusi į Havajus.

„Ši jaunimo stovykla mano gyvenimą pakeitė labai daug kuo. [Ji] suteikė man dvasinės ir kultūrinės pusiausvyros, sustiprino savarankiškumą, pasitikėjimą savimi (bendraujant su tiek daug įvairių LIONS klubų ir jiems atstovaujant) ir bendravimo įgūdžius („ohana“ – elkis su visais bendruomenės nariais kaip su savo artimaisiais ir visokeriopai padėkite vienas kitam). Be galo ačiū už šiuos nuostabius įspūdžius. Mahalo!“