Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Europinių galimybių spektras – kaip jas išnaudoti?

„Informacijai tiesiog kur nors būti neužtenka – ją reikia pateikti taip, kad būtų lengva pasiekti”, – savo įžvalgas išdėstė Eurodesk Brussels Link direktorius Fabrice Gonet.

Pasak jo, jaunimui šiuolaikinėje visuomenėje yra be galo svarbu būti mobiliems, o informacija apie galimybes privalo būti aiški bei patraukli. Tokią misiją vykdo Eurodesk tinklas, kurio tikslas – informuoti apie programas, iš kurių finansuojamas jaunimo mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) bei iniciatyvos Europoje.

 

Fabrice Gonet biuras, esantis Briuselyje, kuruoja bei koordinuoja visas nevyriausybines organizacijas arba organizacijas, remiamas ministerijų, kurios užsiima jaunimo reikalais: mobilumu, verslumu bei kita. Ši programa, remiama Europos Komisijos, šiuo metu veikia jau net 33 Europos šalyse. Jaunoji „Žinau viską“ tinklo žurnalistė Patricija Babrauskaitė pašnekino Fabrice Gonet.

 

Pagrindinis prioritetas – jaunimo mobilumas

 

Kokia yra Eurodesk misija?

 

Eurodesk misija yra pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, kiek tik įmanoma daugiau. Žinoma, galbūt ne kiekvienas jaunas žmogus norėtų dalyvauti kokiame nors tarptautiniame projekte, palikęs savo namus, tačiau tai yra naudinga patirtis.

 

Galbūt yra žmonių, kurie tikrai nori pažinti kitą kultūrą, pamatyti kitas šalis, tačiau tiesiog nežino kur kreiptis, norėdamas sužinoti apie galimybes. Taigi, Eurodesk tikslas yra suteikti informaciją apie įvairius projektus, kuriuose galima sudalyvauti.

 

Ar jaunam žmogui užtenka tik tokios padrikos informacijos apie projektą: gražiai surašyta data, vieta bei tikslai?

 

Vien informacijos sklaidos yra maža. Jaunam žmogui reikia dar ir šiokio tokio paskatinimo, iš žmonių, kurie jau dalyvavo projekte, išgirsti realią jų patirtį. Toks pasidalinimas motyvuoja, suteikia svarbios informacijos apie projektą. Viskas prasideda nuo trupučio informacijos.

 

Pasidalinimas informacija, kuri yra naudinga – tuo Eurodesk ir užsiima. Tai yra kaip erdvė, kurioje gali sužinoti apie kitų jaunų žmonių patirtį savanoriaujant, dirbant užsienyje bei pasidalinti savąja.

 

Kokiais aspektais pasidalinimas realia patirtimi yra efektyviau nei paprastas bukletas apie galimą praktiką užsienyje?

 

Eurodesk dalinamasi gerąja patirtimi. Studentai rašo straipsnius apie savo įžvalgas. Informacijos sklaida yra efektyvus būdas skatinti jaunimą būti veikliems visuomenėje. Gryna, tikra patirtis lengviau įtikina žmones.

 

Jei nesi niekada keliavęs ir kas nors tau papasakoja savo patirtį užsienyje, tu gali tik įsivaizduoti. Pavyzdžiui, jei aš pasakysiu: „Keliauk į Ispaniją savanoriauti“, tai žmogui nebus geras argumentas, nes jam šis teiginys tik sukels neaiškumų: kodėl būtent Ispanija, kas ten tokio išskirtinio. Tačiau jei pasidalinsiu savo patirtimi ir papasakosiu, kokius ten nuostabius žmones sutikau, kiek gražių objektų pamačiau ir kokia tai buvo gera galimybė patobulinti savo ispanų kalbos įgūdžius, bus žymiai efektyviau. Taigi, svarbiausia yra suteikti informaciją apie tai, kaip viskas realiai vyksta, ir Eurodesk yra tam skirta erdvė.

 

Kokį pranašumą tarptautinis mobilumas turi priešais vietinį mobilumą? Juk savanoriauti galima ir vietinėse valstybinėse organizacijose, renginiuose.

 

Daug patirties galima įgyti ir savos šalies siūlomose programose, yra savanorystės galimybės, tačiau tarptautinis mobilumas tuo ir yra svarbus, kad išvykimas į kitą šalį duoda perspektyvų. Žmogus būna priverstas pritapti, išeiti iš savo komforto zonos. Išvykdamas į užsienį ne tik susipažįsti su kitomis kultūromis, bet pažįsti ir save. Tikiu, kad būčiau labai laimingas, jei galėčiau išnaudoti tokią galimybę. Galimybė įsitraukti į tokius lanksčius projektus jaunam žmogui padeda atrasti tai, ko jis iš tikrųjų nori.

 

Manau, kad šiuolaikiniam jaunimui svarbu neperbėgti nuo vienos švietimo sistemos prie kitos, o skirti laiko savianalizei. Kita vertus, visada yra rizika, bet šiuo atveju ji yra labai maža, palyginus su gaunama nauda ir įgyjama patirtimi.

 

Lietuva, besibaigiant 2013 metams, naujajam semestrui perdavė pirmininkavimo vairą Graikijai. Vienas iš jų prioritetų yra jaunimo verslumas, pagalba jiems lengviau įsilieti į darbo rinką. Šis aspektas yra panašus į pagrindinį Eurodesk tikslą – jaunimo mobilumą.

 

Pastaba apie Graikijos prioritetą dėl jaunimo įsiliejimo į darbo rinką gera. Kiekviena patirtis duoda galimybę tobulėti komunikacijoje – kas yra svarbiausia savybė bet kokioje darbo rinkoje. Taip pat tai padeda jauniems žmonėms gerinti savo įgūdžius įvairiose srityse. Tarptautinis mobilumas (dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose projektuose, studijos užsienyje, savanoriavimas) skatina laisvai kalbėti užsienio kalba. Todėl informacija apie visas galimybes yra be galo svarbi.

 

Kokią prieigą šiuolaikinis jaunimas turi prie informacijos apie galimybes savanoriauti, studijuoti užsienyje, apie mainų programas?

 

Informacijai tiesiog kur nors būti neužtenka – ją reikia pateikti taip, kad būtų lengva ją pasiekti. Pavyzdžiui, Europos Komisija pristato pirminę informaciją apie naujienas labai formaliu stiliumi, laikydamiesi tam tikrų etikos taisyklių. Vien dėl netinkamos pateikimo formos, informacija jaunimui atrodo nepakankamai suprantama. Šią problemą Eurodesk ir stengiasi išspręsti, informaciją jaunimui skleisdami jų kalba. Todėl Europos jaunimo portalas yra svarbi priemonė, nes mes norime informaciją pateikti taip, kad ji būtų aiški kiekvienam.

 

Portalas dabar veikia 33 Europos šalyje, jis verčiamas į 26–27 skirtingas kalbas. Kokios populiariausios interaktyvios priemonės naudojamos, kad informacija būtų suprantama kiekvienam?

 

Pasitelkiame mediją, trumpas ir aiškias antraštes bei paveikslėlius. Svarbiausia – vizualinė raiška, kad pranešimas būtų patrauklus, interaktyvus. Kadangi, kaip sakėte, portale informacija talpinama 26–27 skirtingomis kalbomis, nėra lengva tokį projektą plėtoti globaliai.

 

Šiais metais kaip tik stengiamės susitelkti ties interaktyvia žiniatinklio raiška. Žinoma, Facebook ir kiti socialiniai tinklai yra puiki erdvė, kurioje tą galima plėtoti. Kita vertus, pranešimai socialiniuose tinkluose yra labai laikini, naujienos sparčiai sensta.

 

Kokiu mastu jauni žmonės išnaudoja šias galimybes? 2012 m. duomenimis, tik 20% Lietuvos jaunimo yra įsitraukęs į neformalųjį ugdymą. Kodėl tokia maža paklausa, kas tai lemia?

 

Stengiamės jaunus žmones į šį projektą įtraukti masiškai. Kai asmenį pasiekia informacija, dažnai nėra aišku, iš kur ji atkeliavo. Mes informacija tiesiog dalinamės, ne pardavinėjame.

 

Žmonės dažniausiai vyksta savanoriauti ne todėl, kad jie informaciją apie konkrečią savanoriavimo galimybę rado Eurodesk tinklalapyje, o todėl, kad juos tokia patirtis domina apskritai. Mūsų tikslas – garantuoti, kad žmonės atkreiptų dėmesį į esamas galimybes, būtų informuoti apie jas. Ar jie programoje dalyvaus, ar ne – laisvė rinktis jiems.

 

Matyt, sėkmingiausia ir efektyviausia šiandieninė Europos Komisijos remiama jaunimo mobilumo programa yra „Erasmus+“. Ką apie ją manote?

 

„Erasmus+“ programa, kurios tikslas – padidinti jaunimo mobilumą, yra remiama Europos Komisijos. 2014–2021 m. laikotarpiui skiriamos lėšos yra net 40% didesnės nei anksčiau. Taigi, pinigai bus skirti ne tik mainų programai, bet ir informacijos sklaidai. Tikslas – įdiegti lengvesnę formą finansavimui rasti.

 

Taip pat „Erasmus+“ skirta ne tik jaunimui, bet visiems žmonėms, kurie su jais dirba. Mobilumas yra vienas prioritetų, o mainų vykdymas – visai kitas. Yra keliamas tikslas, kaip jaunus žmones įtraukti į aktyvią visuomeninę veiklą.

 

Minėjote, kad dirbote ir Pietų Amerikoje – Argentinoje, Jums  teko susidurti su įvairiomis kultūromis, dirbti skirtingose šalyse. Ar pastebėjote, kaip skiriasi požiūriai?

 

Kiekviena šalis labai skirtinga. Dirbau svetur praeituose darbuose. Ten žmonės baigia vidurinę mokyklą 17 metų, todėl gan sudėtinga lyginti tendenciją. Pas juos yra įprasta pasiimti laisvus metus, per kuriuos jie nuveikia ką nors neįprasto. Kai kurie vyksta į užsienio šalis – tie metai skirti pažinti pasaulį, o sugrįžę jie pradeda mokytis aukštojoje mokykloje. Septyniolikos metų žmogus yra per jaunas, kad tiksliai žinotų, ko tikrai nori iš gyvenimo.

 

Kokie buvo Jūsų karjeros planai?

 

Po vidurinės iš karto išvykau studijuoti į Vokietiją – tiesiog keliavau į universitetą. Kai buvau bebaigiąs studijas, supratau, kad nenoriu būti mokytoju, tačiau neturėjau kitų savo karjeros vizijų. Jeigu būčiau turėjęs galimybę, aišku, dabar sunku daryti prielaidą, kai taip nėra, tačiau tikrai pats dalyvaučiau savanorystės programoje. Todėl tikrai skatinčiau kitus jaunus žmones baigus mokyklą iš karto nepulti mokytis universitete,  o paimti laisvus metus, skirti laiko sau, kad pažintum pasaulį ir galiausiai suprastum, ko iš tikro nori.

 

Jei būtumėte jaunas žmogus, kokias mobilumo galimybes išnaudotumėte?

 

Kai buvau tavo metų, dar nebuvo interneto – pagrindinės informacijos sklaidos priemonės, bet buvo mūsų mokytojai arba šeima. Programos, kurias dabar steigia Europos Komisija, taip pat neegzistavo. Savanorystė, net kaip terminas, nefigūravo tuometiniais devinto dešimtmečio metais, kai buvau paauglys. Tačiau, jei dabar būčiau jaunas, tikrai norėčiau sudalyvauti savanorystės programoje.

 

Briuselyje dirbantis Spaudos Tarnybos atstovas Gediminas Vilkelis mielai sutiko pasidalinti savo įžvalgomis.

 

Šiandien susiduriama su problema, kaip skatinti jaunimo mobilumą, kad jie turėtų lengvesnę prieigą prie informacijos apie savanorystes, darbą užsienyje, stažuotes ir aktyviau įsitrauktų į šią veiklą. Jūsų manymu, ar tokia patirtis naudinga?

 

Aš dabar kaip tik girdžiu, kaip visi skundžiasi, kad, štai, Lietuvos protai išvažiuoja, mes į juos investuojame čia, o jie išvyksta. Aš, asmeniškai, nematau problemos ir kaip tik manau, kad jaunas žmogus užsienyje įgyja naujos patirties, įgauna žinių ir, jeigu aplinkybės bus palankios, jis neabejotinai sugrįš. Juk turime daug pavyzdžių, kaip grįžę jauni žmonės puikiai įsilieja į darbo rinką. Ir ne dėl atlyginimo grįžta, o dėl to, kad turi kokią nors idėją.

Paskelbta: K, 12/06/2014 - 15:50


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!