Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Jauni žmonės PRIEŠ neapmokamas praktikas

Dėl augančios paklausos uždrausti neapmokamas stažuotes ES institucijose, Europos jaunimo forumas ir Jaunimo jungtinė grupė pradėjo kampaniją, skatinančią sąžiningas stažuotes.

Ši projektas paremia globalų judėjimą, kuris siekia sugrąžinti orumą jauniesiems praktikantams.

Prieš metus Zuzana pradėjo savo stažuotę, tikėdamasi mokymosi patirties, kuri būtų reikšminga jos karjerai. Tačiau čekų kilmės mergina, studijuojanti suaugusiųjų švietimą, buvo pasiųsta virti kavos savo kolegoms. Ji pasijautė tarsi pigi darbuotoja, o savo patirtį ji gali apibūdinti tik kaip „slegiančią“. Po metų, 23 metų Zuzana Vaněčková Europos Parlamente sakė entuziastingą kalbą apie savo patirtį. Šiuo metu ji yra įsisukusi į kampanijos už doras stažuotes organizavimą ir pradėjimą.

Ši Kampanija siekia sugrąžinti praktikantams pagrindines darbo teises ir prašo, kad apmokamos stažuotės suteiktų reikšmingą mokymosi patirtį. Savo manifeste, su devyniais Europos Parlamento nariais kaip pirmaisiais signatarais, jie reikalauja Europos Parlamento mokėti algas savo praktikantas, nustatyti maksimalų praktikos terminą (12 mėnesių) ir sukurti mokymosi sutartį.

Viena iš Jaunimo jungtinės grupės pirmininkių, Terry Reintke, pastebi, kad ši #fairinternships Kampanija yra puiki galimybė pasiųsti žinutę prieš neapmokamų stažuočių normalizavimą. Ji atkreipė dėmesį, kad „kai kurie praktikantai dirba nepakeliamomis sąlygomis, be to ne daug kas turi prieigą prie ilgalaikių neapmokamų stažuočių, o tai tik skatina nelygybę“.

Anot tyrimo, kurio metu buvo apklausti 233 Europos Parlamento praktikantai, tie, kurie dirba politinėse grupėse gauna atlygį, tačiau 8 % praktikantų, kurie dirba Europos Parlamento nariams negauna jokio atlygio, 3 % gauna mažiau nei 300 eurų; 12 % gauna tarp 300–600 eurų, 32 % tarp 600–1000 eurų, o 44 % daugiau nei 1 000 eurų. 2013 metais 17 % praktikantų negavo jokio atlygio, tad tyrimas rodo situacijos pagerėjimą.  

Palyginus su platesne darbo rinka, stažuotės Europos institucijose dažniausiai siūlo geresnes sąlygas. Darbdavių gidas kokybiškoms stažuotėms buvo sukurtas Jaunimo forumo, su Europos Komisijos ir Europos Tarybos jaunimo fondo pagalba.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 2012 m. padėjo surengti Tarptautinės darbo organizacijos konsultaciją, kurios metu Europos jaunimo forumas pristatė Europos kokybės chartiją praktikoms ir stažuotėms. ES socialinių partnerių komitetas pažadėjo, kad jie patys skirs daugiau dėmesio praktikų ir stažuočių kokybei gerinti. Eurodesk tinklalapyje gali rasti įvairių praktikos pasiūlymų.

„Institucijos nustato toną platesnei darbo rinkai“, – sako Bryan Watkins iš Pasaulinės praktikantų koalicijos, judėjimo, kuris bando sujungti visus praktikantų sąjūdžius aplink pasaulį ir neseniai organizavo Pasaulinį praktikantų streiką.

Viena ES institucija, Europos išorės veiksmų tarnyba, neseniai buvo tiriama Europos ombudsmeno, kai pasklido žinia, jog EIVT turi 800 neapmokamus stažuotojus pasaulyje. Vasario 15 d. ombudsmenas paskyrė rekomendaciją, kuri teigė, kad ši institucija „veikia neteisingai, nes nemoka atlygio kai kuriems praktikantams“.

Už ES institucijų ribų, Europoje kiekvienais metais apie 4.5 mln. studentų ir absolventų atlieka praktikas, 59 % jų nėra apmokamos. Ar gali įsivaizduoti viešai pasiekiamą duomenų bazę, kurioje galėtum rasti kompanijų vertinimus, pagal tai kaip jie elgiasi su savo praktikantais? Tai projekto „Interns Go Pro idėja. Vienas iš projekto kūrėjų, Regi Pradal, paaiškino, kad kai šis reitingas bus nustatytas, kompanijos galės gauti Stažuočių kokybės etiketę. Universitetai, nevyriausybinės organizacijos, darbo portalai, žiniasklaidos portalai, jaunimas ir darbdaviai bus paprašyti prisijungti prie šios iniciatyvos tam, kad būtų užtikrintas jaunimo įdarbinimo skaidrumas.

Paskelbta: A, 16/05/2017 - 05:37


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!