Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Skirtingi žmonės — skirtingi poreikiai

Kiekvienas žmogus savo gyvenime patiria skirtingus tarpsnius. Šį kartą apie tai, su kokiais sunkumais susiduria jaunas žmogus, pereidamas iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas susideda iš skirtingų etapų. Užlipus vaikiškais fantazijos laiptais tenka paragauti mokslo šaknų kartumo, vėliau įsikūnyti į pasaulio maištininko vaidmenį, skinti mokslo, kitų pasiekimų vaisius bei toliau savarankiškai versti kalnus ar statyti svajonių pilis. Tačiau kiekvienas etapas — naujos problemos ir gyvenimo diktuojami uždaviniai. Bene vienas sunkiausių tarpsnių — jaunystė. Kaip teigia Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė: „tai — mokslas, darbas, meilė ir bičiulystė, tačiau jaunystė — ir didžiulė atsakomybė“. Šiuo laikotarpiu, jaunam žmogui tenka pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir įsitvirtinti gyvenime, tačiau ne visiems sėkmingai pavyksta tai įgyvendinti, tad reikia atrasti veiksmingas priemones, galinčias palengvinti šį jauno žmogaus gyvenimo tarpsnį.

 

 „Skirtingi žmonės — skirtingi poreikiai“ — frazė, skambinti iš Europos Komisijos (EK) narės, atsakingos už kultūrą ir švietimą, Androulla Vassiliou bei „Eurofound“ tyrimų vadovo Massimiliano Mascherini lūpų. Kalba sukasi apie greitas ir veiksmingas priemones, kurios palengvintų jaunuolių perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Esama situacija Europoje rodo, jog kai kurių jaunų žmonių gyvenime toks tarpsnis net neegzistuoja. Būtent dėl to, priemonės, palengvinančios jaunų žmonių perėjimą į darbo rinką, turi būti labai įvairios, mat situacijos, kada jaunuoliai nusprendžia įsidarbinti, yra skirtingos. Nedarbą patiria visos jaunimo grupės, nepriklausomai nuo išsilavinimo ir profesinio pasirengimo lygio, tačiau didesnis pavojus negauti darbo kyla mažesnį išsilavinimo ir profesinio parengimo lygį turintiems arba visai darbo patirties neturintiems jaunuoliams. Tikėtina, jog ta jaunų žmonių grupė, kuri yra geriau pasirengusi darbo rinkai, gali pasinaudoti įvairiomis, valstybės siūlomomis iniciatyvomis, tačiau kitai grupei, visų pirma, reikia išspręsti asmenines kliūtis, tokias kaip motyvacijos, žinių stygius, nepasitenkinimas visuomene ir pan. Tai patvirtina, jog sinergija, ieškant problemos sprendimų, yra būtina.

 

Viena iš priemonių, galinčių pagerinti jaunimo perėjimą į darbo rinką, yra švietimo sektoriaus bei darbo rinkos partnerystė. Švietimo sistemoje reikėtų daugiau dėmesio skirti dualiniam metodui — mokymuisi ir praktikai. Teorinių žinių taikymas konkrečioje darbovietėje jaunam žmogui suteiktų itin naudingų įgūdžių bei žinių, palengvinančių jaunimo įsidarbinimą, nes daugelis jaunuolių, ką tik baigusių mokyklą, neturi tinkamos kvalifikacijos. Viena iš Microsoft atstovių teigė, jog „naujos technologijos turėtų padėti mokytojams pakeisti pamokų kokybę“, tad švietimo ir verslo sektoriaus partnerystė taip pat gali būti priemonė, motyvuojanti jauną žmogų mokytis ir laiku pereiti į darbo rinką. Tačiau svarbi ne tik pamokų ar metodų kokybė, bet ir mokyklų orientavimas bei profesinės konsultacijos, kurios gali palengvinti jaunuolių įsidarbinimą ir, anot M. Mascherini, sumažinti „talentų kraujavimą“, kuris vyksta jaunimui prarandant įgūdžius ir veltui švaistant dienas laiku neįsidarbinus.

 

Taip pat reikia paminėti, jog įgūdžiai įgyjami ne tik darbo rinkoje ar formalaus ugdymo metu. Neformalus mokymas — dar viena priemonė, padedanti jaunam žmogui lengviau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką. Dalyvavimas visuomeninėje ar jaunimo nevyriausybinių organizacijų (JNVO) veikloje gali suteikti ne tik įgūdžių, bet ir galimybę išbandyti įvairias gyvenimiškas sritis, pavyzdžiui, savanorystę su vaikais, bendruomenėmis, renginių organizavimą ir kt., o tai netgi padeda abiturientams apsispręsti dėl studijų ar tolimesnių ateities planų.  Neformalus mokymas negali pakeisti formalaus ugdymo, tačiau neabejotinai — papildyti. ES Jaunimo konferencijos dalyvio, Maltos jaunimo organizacijų tarybos atstovo Sandro Bonanno teigimu, „formalus ir neformalus ugdymas turėtų aktyviai kurti ilgalaikį bendradarbiavimą su darbdaviais tam, kad būtų integruotos praktinės užduotys į švietimo sistemą“. Dėl niekur nedirbančių, nesimokančių ir jokiuose mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių  valstybės patiria didžiulius nuostolius. Lietuvai, kaip ir kitoms valstybėms, pasitelkus įvairias priemones, svarbu jaunus bei veiklos neturinčius žmones įtraukti į aktyvesnį visuomenės gyvenimą, o  JNVO yra vienas iš tinkamiausių sprendimų, leidžiančių didinti socialinę įtrauktį ir jaunimo integraciją į darbo rinką.

 

Kalbant apie jaunimo galimybes, vienas iš sprendimų, palengvinančių jaunimo įsidarbinimą yra geografinis judumas – mainai, stažuotės bei ES programos, siūlančios tarptautinę patirtį. Tai savitas būdas pažinti naujus dalykus, žmones, įgyti pasitikėjimo savimi ir netgi pajusti savarankiškumo skonį, kurio dažnai pritrūksta ką tik baigusiems mokyklą. Iki šiol daugiausia dėmesio buvo skiriama aukštajam išsilavinimui, tačiau reikėtų skatinti su techniniu ir profesiniu išsilavinimu susijusias judumo galimybes, pavyzdžiui, organizuojant stažuotes kitų valstybių narių įmonėse. Tai taip pat gali būti viena iš sėkmingo įsidarbinimo paslapčių.

 

Galima teigti, jog, siekiant palengvinti jaunimo perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, nėra vienos priemonės. Kadangi problemų priežastys provokuoja viena kitą, jų sprendimo būdai taip pat glaudžiai susiję, tad reikia žiūrėti į visumą ir prisiminti, jog jaunų žmonių poreikiai skiriasi, dėl to priemonės taip pat privalo būti įvairios.

 

ES Jaunimo konferencijos metu priimtas išvadas dėl priemonių, palengvinančių jaunų žmonių perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, galima rasti čia: http://www.socmin.lt/index.php?-247138129.

Šaltinis: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

Eurodesk Lietuva ir ES programos „Veiklus jaunimas“ jaunoji žurnalistė Ingrida Jotkaitė

Zveřejněno: út, 05/11/2013 - 15:15


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz