Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Ar tavo diplomas galioja kitose šalyse?

Studijų pripažinimo kitoje šalyje tau gali reikėti dėl dviejų priežasčių: jei ketini vykti į kitą šalį pagal „Erasmus“ arba kokią nors kitą mainų programą arba jei nori persikelti į kitą šalį studijuoti arba dirbti.

 

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS)

Jei persikeli iš vienos Europos šalies į kitą naudodamas Europos kreditų perkėlimo sistemą, tavo studijos daug lengviau pripažįstamos.

Gali reikalauti, kad už kiekvieną išklausytą kursą, už kurį atsiskaitei, tau būtų skirta ECTS kreditų:

-         1 kreditas = 25–30 valandų,

-         1 akademiniai metai = 60 ECTS kreditų.

Tačiau švietimo įstaigos gali pačios nuspręsti, kiek ECTS kreditų verti jų kursai.

Daugiau apie ECTS

 

Kvalifikacijų vertinimas ir pripažinimas

Jei už kursus, kuriuos esi išklausęs seniau, neskirta ECTS kreditų, gali prašyti įvertinti ir pripažinti tavo kvalifikaciją. Tai padės tiek tau, tiek universitetui, kuriame ketini studijuoti, suprasti, kaip ankstesnės tavo studijos susijusios su jame dėstomais dalykais.

Priklausomai nuo šalies, už tavo ankstesnių studijų įvertinimą bus atsakinga švietimo įstaiga, švietimo ministerija arba nacionalinis akademinio pripažinimo arba informacijos centras.

Konkretesnės informacijos tau gali suteikti tavo šalies arba šalies, į kurią ketini vykti, nacionalinis informacijos centras.

Jei šiose šalyse tokių centrų nėra, kreipkis į švietimo ministeriją.