Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Korporacija yra šeima ir ryšys, kuris nenutrūksta

Kasmet universitetų bei kolegijų koridorius užplūsta pirmakursiai. Tarp paskaitų, seminarų visuomet lieka trupinėlis laisvo laiko, kurį norisi praleisti aktyviai bei turiningai.

„Žinau viską“ žurnalistė Greta Jeskelevičiūtė.

 

Jei dar neradai įdomios veiklos, siūlau susipažinti su tautine lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ bei jos vicepirmininke Rūta Reifonaite.

 

Kokia korporacijos „Neo-Lithuania“ istorija?

Rūta: Tai klausimas, į kurį man visuomet sunku atsakyti. Sunku dėl to, nes visuomet susimąstau, kaip papasakoti kitam istoriją, kurį tęsiasi jau daugiau nei 90 metų. Visgi pamėginsiu trumpai ją apžvelgti. Studentiškų korporacijų ištakų reikėtų ieškoti dar viduramžių Vokietijoje. Jos išsiskyrė griežtomis tradicijomis ir principais, na, o Lietuvoje pirmoji tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“ įsikūrė 1922 m. Lietuvos universitete (dabartiniame Vytauto Didžiojo universitete).  Korporacijos idėja užsimezgė netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Prie to labai stipriai prisidėjo Valentinas Gustainis, palaikęs studentų norą burtis į grupę ir kurti naujos organizacijos įstatus. Jau 1922 m. vasarą buvo parengti įstatai ir įteikti svarstyti universiteto. Na, o 1922 m. lapkričio 9 d. patvirtintus įstatus, lapkričio 11 d. įvyko pirmasis susirinkimas, nuo kurio oficialiai prasidėjo korporacijos veikla. Korporacija po truputį kūrė ir skleidė jai priimtinas lietuviškas tradicijas bei idėją veikti dėl tėvynės (Pro Patria). Visgi prasidėjus okupacijai, korporacijai, kaip ir daugeliui kitų organizacijų, teko sustabdyti savo veiklą dėl savaime suprantamų priežasčių – toli gražu nebuvome palanki organizacija tuometiniai santvarkai. Tačiau tai nesustabdė laisvos Lietuvos idėjos gyvavimo tautinio jaunimo širdyse. Tad korporacija kūrėsi išeivijoje ir nuo 1955 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose (Toronte) įsteigė „Neo-Lithuania“ padalinį, kuris dar ir dabar, nors mažiau aktyviai, tačiau veikia ir jungia ten esančius Lietuvos korporantus. Baigiantis neramumams Lietuvoje, daugiau laisvės atsirado ir atnaujinant organizacijų veiklas, tad jau 1990 m. 13 korporantų atgaivino neišblėsusią „Neo-Lithuania“ idėją. Dabar korporacija veikia vis aktyviau ir žengia dideliu žingsniu į priekį įgyvendindama pagrindinius savo tikslus bei veikdama dėl tėvynės.

 

Kokius studentus jungia korporacija „Neo-Lithuania“?

Rūta: Visus. Korporacija yra atvira visų universitetų ir visų specialybių studentams, kuriems rūpi Lietuva ir kurie yra plačių pažiūrų bei nori save realizuoti kitokioje veikloje.

 

Kokias veiklas vykdo korporacija?

Rūta: Korporacija labiausiai orientuojasi į naujų narių ugdymą, jų auklėjimą tampant kultūringomis, stipriomis, plačias pažiūras turinčiomis asmenybėmis, kurios savo veiklose vadovautųsi veiklos dėl tėvynės idėja ir, neabejotinai, rūpintųsi Lietuva. Vadovaudamasi šiuo tikslu korporacija organizuoja įvairaus pobūdžio pamokėles savo nariams: dainavimo, šokių, fechtavimosi, taip pat paskaitas lyderystės, verslo ar kitomis aktualiomis temomis, padeda gilinti žinias istorijos ir etiketo, viešojo kalbėjimo srityse.

 

Bendradarbiaujame su kitomis Lietuvos ir užsienio korporacijomis, kaip Latvijos, Estijos ir Suomijos. Organizuojame valstybines šventes, turistinius žygius, fotoparodas bei visuomenines akcijas, įgyvendiname projektus. Na, o dabar daug dėmesio skiriame Vasario 16-osios minėjimo pasiruošimui Kauno akademinėje bendruomenėje.  Tad, kaip matote, korporacijos veikla nėra vienalypė, stengiamės būti įvairiapusiški ir įgyvendinti kiekvieno korporanto galvoje gimstančias idėjas.

 

Kaip tu prisijungei prie korporacijos?

Rūta: Čia labai tiktų pasakymas „trečias kartas nemeluoja“. O jei atvirai – korporacija susirado mane. Jei ne buvęs bendraklasis, esamas kurso draugas, o dabar ir korporacijos pirmininkas Rolandas, nežinau ar būčiau jos dalimi. Pradėjusi studijuoti, ėmiau ieškoti, kur galėčiau save realizuoti. Iki korporacijos pabuvojau dviejose organizacijose, tačiau nė vienoje neradau to, ko ieškojau sau. Tik vėliau išgirdau, kad man reikia ateiti į korporaciją, apie kurią iki to laiko tikrai nieko nežinojau.  Deja, kai sužinojau, priėmimai jau seniai buvo pasibaigę, tad beliko veikti už jos ribų padedant Rolandui, kai šis to paprašydavo. Tačiau visos tos istorijos, kurias man pasakodavo, vis labiau traukė pačiai pasimatuoti kepurėlę. Taip pusę metų tik besiklausiusi istorijų, o pavasarį jau tvirtai apsisprendusi, kad noriu įstoti į korporaciją, pirmą kartą peržengiau jos slenkstį. Nesuklydau – jau beveik dveji metai, kai aktyviai veikiu korporacijoje ir dieną iš dienos mindau jos koridorius.

 

Kodėl verta būti korporacijos nariu?

Rūta: Manau, kad tikrą vertę, dėl ko reikia tapti vienos ar kitos organizacijos nariu, supranti tik tuomet, kai įsijungi į veiklą, tačiau skirtingi žmonės sukuria atmosferą ir visą organizacijos esmę. Tai galimybė kiekvieną kartą kilti laipteliu į viršų – nes čia išmoksti realizuoti save skirtingose veiklose, plėsti pasaulėžiūrą bei visapusiškai tobulėti. Tai idėja, kuri nemiršta jau daugiau nei 90 metų ir yra perduodama ateinančioms kartoms ir, ko gero, svarbiausia – korporacija yra šeima ir ryšys, kuris nenutrūksta.

 

Kaip galima prisijungti prie korporacijos „Neo-Lithuania“?

Visų pirma, tau turi rūpėti Lietuva ir privalai būti studentas, o visa kita – visai paprasta. Tau tereikia parašyti mums el. paštu: valdyba@neolithuania.lt arba, jei nedrąsu, man: rreifonaite@gmail.com ir aš prie puodelio arbatos galėsiu papasakoti tau daugiau apie korporaciją.

Paskelbta: A, 03/03/2015 - 11:32


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!