Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Kas yra Europos jaunimo forumas?

Ši organizacija siekia ginti Europos jaunimo interesus ir paskatinti juos aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime.

Europos jaunimo forumas  (YFJ) vienija nacionalines visos Europos jaunimo grupes (YFJ organizacijas nares): nacionalines jaunimo organizacijų tarybas ir tarptautines nevyriausybines jaunimo organizacijas. Drauge jos atstovauja dešimčių milijonų viso žemyno jaunuolių interesams. YFJ nuo 1997 metų priklauso ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

 

Europos jaunimo forumo tikslai

Jis siekia:

 • paskatinti jaunuolius ir suteikti jiems priemonių aktyviai dalyvauti formuojant visuomenę, visų pirma didinant integraciją Europoje,
 • propaguoti jų teises ir suteikti jiems daugiau galimybių,
 • gerinti jų gyvenimo sąlygas,
 • būti jų balsu Europoje, kurioje jaunuoliai yra lygiateisiai piliečiai, kurioje jie skatinami išnaudoti visą savo kaip pasaulio piliečių potencialą ir kurioje jiems padedama to siekti.

 

Europos jaunimo forumo veikla

Europos jaunimo forumas:

 • skatina daugiau jaunuolių ir jaunimo organizacijų dalyvauti visuomeniniuose projektuose, ypač sprendimų priėmimo procese;
 • būdamas pripažintu tarptautinių institucijų, tokių kaip Europos Sąjunga, Europos Taryba ir Jungtinės Tautos, partneriu, daro poveikį politikai, kuri svarbi jaunimui;
 • ragina už politikos formavimą atsakingas įstaigas atsižvelgti į jaunimo klausimus visose politikos srityse;
 • kuria gyvybingas ir tikrai nepriklausomas jaunimo organizacijas – tiek nacionalines, tiek tarptautines – visų pirma ragindamas skirti tinkamą finansavimą;
 • skatina įvairių šalių skirtingo išsilavinimo, kilmės ir socialinių sluoksnių jaunuolius klausytis vienas kito idėjų ir patirties bei jas vertinti;
 • remia įvairių kultūrų tarpusavio supratimą, demokratiją, pagarbą, įvairovę, žmogaus teises, aktyvų pilietiškumą ir solidarumą;
 • prisideda prie jaunimo veiklos kitose pasaulio šalyse.

 

Europos jaunimo forumo kampanijos

Vienos iš naujausių Europos jaunimo forumo kampanijų tikslas – paskatinti valdžios ir verslo atstovus bei pačius jaunuolius daugiau investuoti į jaunimą, paraginant jaunus savanorius ir aktyvistus permąstyti savo ateitį ir vėl perimti ją į savo rankas pasaulinėje internetinėje bendruomenėje Meilė. Jaunimas. Ateitis. Dalyviai kviečiami dalytis idėjomis su kitais jaunuoliais, taip pat manančiais, kad jaunimas gali transformuoti dabartį į laimingą ateitį.

Paskelbta: S, 09/06/2013 - 10:55


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!