Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Jaunosios kartos rankose yra mūsų ateitis. O gal ir dabartis?

Nuotrauka Miglės Labeikytės
Politikai žvelgdami į jaunus, kompetetingus žmones teigia, kad jie – mūsų ateitis, tačiau mes sakome, jog jie jau atlieka svarbų vaidmenį dabartinėje visuomenėje. Paprasčiausiai, daugelis tiesiog neišnaudoja ar nežino savo teisių.

Tokią savo savo poziciją apie jaunų žmonių potencialą paaiškino vengrų jaunimo organizacijos atstovė Eliza Popper. 

Šią savaitę, 2014 m. birželio 17-22 dienomis, Vilnius tampa Europos jaunimo organizacijų centru – čia  vykstančioje Europos jaunimo forumo Akademijoje dalyvauja beveik 100 jaunimo organizacijų atstovai iš visos Europos. Forumas siekia paskatinti jaunuolius veikti ir suteikti jiems priemonių aktyviai dalyvauti formuojant visuomenę, didinant integraciją Europoje. Vyksta įvairios diskusijos, kurių metu ieškoma būdų, kaip padrąsinti jaunus žmones įsitraukti į aktyvią visuomeninę veiklą.

 

Vienas lauke – ne karys

Eliza Popper pažymi, kad bene svarbiausia Europos jaunimo forumo reikšmių yra tai, kad jis suvienija organizacijas iš visų šalių ir taip padeda lengviau įgyvendinti lūkesčius. „Kai viena nevyriausybinė organizacija, kuri atstovauja jaunimo interesams, kovoja už teises, jų balsas gali būti valdžios nė neišgirstas. Tačiau kai mes visi kartu – iš tokių skirtingų sektorių bei sričių – susivienijame, pasidarome stiprūs. Forume dalyvauja net 99 skirtingų nevyriausybinių organizacijų atstovai iš įvairiausių šalių – tai lemia mūsų stiprią įtaką.“

Vengrų jaunimo organizacijos atstovė taip pat pabrėžia, kad forumas yra tinkama erdvė pasidalinti idėjomis tarpusavyje. „Kiekviena nevyriausybinė organizacija atlieka panašias funkcijas europiniame kontekste. Kai kurie iš mūsų susiduria su problemomis ir nežinome kaip jas išspręsti, kai, pavyzdžiui, kitos šalies atstovai jau išgyveno šią krizę ir žino, kaip susitvarkyti su iškilusiu sunkumu – taip pasimokome vieni iš kitų.“ Dėl šios priežasties kiekviena organizacija gauna abipusę naudą, kuri padeda tobulėti visais atvejais.

 

Jauno žmogaus vaidmuo visuomenėje

Vengrų jaunimo organizacijos atstovė Eliza Popper sukritikavo politikų kuriamą stereotipą, kad jaunimas yra mūsų ateitis ir teigė, jog jauni žmonės jau ir dabar atlieka svarbų vaidmenį, tiesiog dažniausiai daugelis neišnaudoja ar nežino savo teisių. „Todėl mes privalome jaunimą konsultuoti, supažindinti su galimybėmis“ – priminė Eliza.  

„Aš nemanau, kad šiuo metu visuomenė eina teisingu keliu. Vieninteliai žmonės, kurie gali tai pakeisti yra jaunuoliai – tie, kurie dabar tik pradeda kurtis savo gyvenimą, dar tik padeda pamatus savo ateičiai. Jie turi potencialą ugdytis įvairiose srityse bei turi „šviežią mąstyseną“, - savo įžvalgas dėstė Eliza Popper.

Jauni žmonės turi žymiai didesnį potencialą prisitaikyti prie naujovių, technologinių inovacijų. Jie turi begalę kūrybingų idėjų kaip įgyvendinti vienus ar kitus tikslus, žiūri į problemas visai iš kitokios perspektyvos negu senoji karta. Pasak Eliza Popper, dabartiniai politikai dažnai yra pernelyg konservatyvūs, laikosi vien senųjų pažiūrų, o norint ką nors pakeisti sociume reikia veikti. „Visuomenei reikia naujų modelių, inovacijų“, - pasakoja Eliza Popper.

 

Svarbiausia – sudominti

Pasak Europos jaunimo forumo generalinės sekretorės Audrey Wilson, pirmiausiai reikia pakeisti jaunimo požiūrį į valdžią. „Jaunimas turi suprasti, kad visuomenėje jie turi didžiausią potencialą atsiskleisti ir kad jie atlieka svarbų vaidmenį. Daugelio paprasčiausiai niekas nedomina“

Generalinė forumo sekretorė Audrey Wilson pabrėžė jaunimo įtakos svarbą posovietinių šalių gyvenime. „Yra tokių vietovių, kuriose ekonominė pokario krizė dar iki šių dienų skaudžiai atsiliepia. Dėl šios priežasties jaunimo pozicija yra be galo svarbi – reikia ieškoti naujoviškų idėjų, kurios galėtų padėti išbristi iš nuosmukio, reikia kurti verslo inovacijas bei kita“.

„Pas mus Dubline, kaimo vietovėse, žmonės išvis neturi prieigos prie infrastruktūros, tai ką jau kalbėti apie internetą ar komunikacijos priemones, kurios padėtų jauniems žmonėms gauti informaciją. Todėl mes stengiamės informuoti jaunimą kurdami įvairius plakatus, nes tokio formato pranešimas yra prieinamas bet kokioje vietovėje“, - generalinė sekretorė Audrey Wilson pasipasakojo apie lokalias dezinformacijos ar informacijos neturėjimo bei pasyvumo problemas.

 

Pasyvumas lemia negatyvų ateities rodiklį

Remiantis 2010 m. „Eurostat“ duomenimis, 2009 metais net 71% jaunuolių paprasčiausiai atsisakė dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Atliktos apklausos rezultatai atskleidė, kad 64% pasirinko tokį sprendimą, nes manė, jog jų balsas šiaip ar taip neturės įtakos, o 61% nebuvo pakankamai informuotas apie balsavimą.

Europos jaunimo forumo prezidentas Peter Matjašič pripažino, kad jaunimo pasyvumas gali kelti grėsmę ateičiai. „Toks ryškus jaunimo susilaikymas pareikšti savo valią rinkimuose reprezentuoja tikrąjį visuomenės susirūpinimo lygį dėl valstybės gerovės bei europietiškos demokratijos“, - savo įžvalgas išdėstė forumo prezidentas Peter Matjašič.

Tačiau kad ir kaip bebūtų, viltis nėra prarasta. Po 2013 m. sausio mėnesį atlikto tyrimo dėl jaunimo įsitraukimo į demokratijos plėtrą, paaiškėjo, kad daugelis jaunų žmonių yra susidomėjęs politika. „Jauniems žmonėms politika nėra nuobodi, tik jie yra ja paprasčiausiai nusivylę dėl to, kad valdžioje esantys žmonės nepaiso jų interesų“, - pastebėjo Peter Matjašič.

 

Jaunimo pasyvumas įrodo visuomenės problemiškuma. Reikia kiekvieną jauną žmogų ne tik supažindinti su jo teisėmis, bet ir skatinti jas išnaudoti. Džiugu, kad yra iniciatyvių organizacijų (o Europoje jų yra bene 100) bei jas vienijančių tarptautinių organizacijų, yra rengiami įvairūs renginiai (pvz., European Youth Forum Academy). Nors jaunuolių idėjos iš pradžių gali skambėti kaip utopinės, tačiau svarbiausia, kad jos – inovatyvios. JAV prezidentas Barackas Obama yra pasakęs: „Negali būti pokyčio be rizikos, negali būti progreso be aukos, negali būti laisvės be solidarumo.“

 

Straipsnio autorė „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų tinklo narė Patricija Babrauskaitė

Paskelbta: Pn, 20/06/2014 - 15:26


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!