Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Europos jaunimo konferencijoje pasiektos rekomendacijos

Graikijos pirmininkavimo ES Tarybai logotipas
Graikijoje, Salonikuose, vykusioje Europos jaunimo konferencijoje daugybė jaunų žmonių, jaunimo atstovų ir politikų iš visų 28 ES valstybių narių bendru sutarimu parengė rekomendacijas dėl jaunimo socialinės įtraukties ir jaunimo verslumo.

Rekomendacijos, kurių iš viso yra 21, remiasi septyniomis pagrindinėmis temomis:

 

  1. Kokybiškas švietimas – visiems užtikrinti vienodas mokymosi galimybes;
  2. Kokybiškas perėjimas iš vieno etapo į kitą – palengvinti jaunų žmonių įsidarbinimą;
  3. Kokybiškas darbas – užtikrinti kokybišką jaunų žmonių įdarbinimą;
  4. Dialogas tarp kartų ir mokymasis – paskatinti solidarumą tarp kartų;
  5. Aktyvus įsitraukimas – jauniems žmonėms sukurti sąlygas, kad jie įsitrauktų į visuomenę;
  6. Jaunimo verslumas – skatinti jaunų žmonių verslumą;
  7. Socialinis verslumas – skatinti socialiai atsakingą verslą.

 

Rekomendacijos taps atspirties tašku tokiems svarbiems politiniams dokumentams kaip:

 

  • Europos Vadovų Tarybos išvados dėl jaunimo verslumo skatinimo, didinant jaunimo socialinę įtrauktį;
  • Europos Vadovų Tarybos rezoliucija, kurioje apžvelgiamas struktūrinis dialogas, taip pat ir jaunimo socialinė įtrauktis.

 

Europos jaunimo konferencija vyko 2014 m. kovo 10-12 d. Graikijoje, Salonikuose. Graikija yra trečioji šalis iš taip vadinamojo pirmininkaujančių šalių trio (Airija, Lietuva ir Graikija), kuri skiria ypatingą dėmesį jaunimo verslumui ir skatina jaunų žmonių socialinę įtrauktį.

 

Paskelbta: K, 13/03/2014 - 15:28


Tweet Button: 

Susijusios nuorodos


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!