Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

SALTO. Kultūrų įvairovė

Europos tautų papročiai, tradicijos ir kalbos skirtingos, labai įvairi ir jos kultūra. SALTO tau siūlo su kultūrų įvairove susijusių išteklių, informacijos ir mokymo kursų.

Simonos Džermeikaitės nuotrauka.

 

SALTO kultūrų įvairovės metodiniame centre pateikiama priemonių, metodų, medžiagos ir nuorodų, naudingų mokant ir mokantis kultūrų įvairovės temų. Temų pavyzdžiai:

  • romai – tai vis dar viena iš nepalankiausioje padėtyje esančių Europos mažumų grupių, kurios nedarbo lygis aukščiausias, išsilavinimas menkiausias, tarp kurių labai paplitęs skurdas ir kurie yra socialiai atskirti;
  • taiką skatinantis švietimas ir konfliktų valdymas – svarbus klausimas dėl dabartinės politinės ir socialinės padėties visoje Europoje;
  • tarpkultūrinė kompetencija – gyvenime ir darbe naudingas gebėjimas;
  • kultūrų ir religijų dialogas, kurio tikslas – atviri ir pagarbūs skirtingos etninės kilmės, iš nevienodos kultūrinės, religinės, kalbinės ir paveldo aplinkos esančių asmenų ir grupių nuomonių mainai;
  • kultūrinių mažumų įtrauktis – kai daugumos ir mažumos grupės gali lygiomis teisėmis pažinti viena kitos kultūrą ir dalytis, tai labai praturtina jas abi.

Be to, metodiniame centre gali rasti paramos savo projektams ir mokymui, susijusiems su kultūrų įvairove. Sužinok, kokia su kultūrų įvairove susijusi veikla bus vykdoma netrukus, ir dalyvauk!

 

Kas tai?

SALTO – tai parama aukštesnės pakopos mokymosi ir mokymo galimybėms (angl. Support, Advanced Learning and Training Opportunities). SALTO tinklui priklauso aštuoni metodiniai centrai, veikiantys Europos jaunimo politikos prioritetinėse srityse pagal Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas Vienas iš šių centrų yra SALTO kultūrų įvairovės metodinis centras.

Paskelbta: T, 15/05/2013 - 15:23


Tweet Button: 

Susijusios nuorodos


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!