Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Domina visata?

Europos kosmoso agentūra siūlo įvairių stažuočių galimybių jauniems Europos kosmoso agentūros ir bendradarbiaujančiųjų valstybių piliečiams. Pasirink tinkamiausią!

 

Jauniems absolventams skirta stažuotojų programa (YGT)

Pagal programą siūloma metų trukmės apmokama stažuotė įdomioje tarptautinėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Padengiamos ir dalyvių kelionės bei sveikatos draudimo išlaidos. Tapęs YGT dalyviu galėsi įgyti vertingos patirties rengiant ir vykdant kosmoso misijas. Būdamas absolventu stažuotoju dalyvausi įgyvendinant projektą ir galėsi pasinaudoti ESA paskirto kuratoriaus žiniomis.

Paprastai agentūros svetainėje apie laisvas stažuočių vietas kasmet paskelbiama lapkričio mėn. viduryje, bet papildomų vietų gali atsirasti ir visus metus. Tad svetainėje verta lankytis nuolat!

Kad galėtum dalyvauti, turi būti neseniai techninės arba mokslo srities studijas baigęs absolventas arba paskutinio kurso studentas. Be to, turi būti vienos iš ESA valstybių narių arba vienos iš Europos bendradarbiaujančiųjų valstybių pilietis.

Kandidatai turi užpildyti internetinę prie kiekvieno skelbimo apie stažuotę pridėtą paraiškos formą, pridėti gyvenimo aprašymą (CV) ir lydimąjį laišką. Nepamiršk, kad galima siųsti tik vieną internetinę paraiškos formą!

 

Doktorantūros studijas baigusių mokslininkų stipendijų programa

Jei esi jaunasis mokslininkas arba inžinierius, ESA tau suteikia galimybę gauti stipendiją vykdyti dvejų metų mokslinius įvairių sričių, susijusių su kosmoso mokslu, kosmoso prietaikomis ir technologijomis, tyrimus.

Kad galėtum teikti paraišką, turi būti neseniai įgijęs srities, glaudžiai susijusios su kosmoso veikla, daktaro laipsnį ir būti vienos iš ESA narių arba bendradarbiaujančiųjų valstybių pilietis.

Paraiškas galima teikti bet kuriuo metu, bet jų vertinimo etapas paprastai prasideda spalio mėn.

Paraišką kartu su gyvenimo aprašymu (CV), publikacijų sąrašu, rekomendacijomis, daktaro laipsnio įgijimą patvirtinančiu dokumentu ir išsamiu savo mokslinių tyrimų projekto aprašymu siųsk adresu temp.htr@esa.int.  

 

Studentų praktika

Jei vis dar studijuoji, ESA siūlo 3 – 6 mėnesių stažuotes, kurios būtų įskaitomos į tavo studijų programą. Šios stažuotės neapmokamos; galima stažuotis ir techninėse, ir kitose srityse.

Kad galėtum teikti paraišką, turėtum būti paskutiniame bakalauro studijų etape arba tavo magistro studijos dar neturėtų būti įpusėjusios ir turėtum studijuoti matematiką, inžineriją, fiziką, tiksliuosius mokslus ir informacines technologijas, teisę, finansus ar kt.

Reikia užpildyti internetinę paraiškos formą ir ją e. paštu išsiųsti bet kuriam iš pagrindinių ESA padalinių. Reikėtų pridėti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir lydimąjį laišką, kuriame būtų paaiškinta, kodėl norėtum dirbti ESA.