Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

„STEP Beyond“. Žingsnis tolyn su Europos kultūros fondu

Europos kultūros fondo kelionės stipendijos skiriamos perspektyviems menininkams ir kultūros darbuotojams, kad jie galėtų keistis mintimis, ugdyti gebėjimus ir semtis įkvėpimo Europos ir kaimyninėse šalyse. Susidomėjai?

 

Europos kultūros fondas remia projektus, kuriais laikomasi trijų pagrindinių principų: suteikti daugiau galių žmonėms pasitelkiant meną ir kultūrą, telkti žinių šaltinius ir sieti kultūros politiką bei praktiką.

 

Ar atitinki sąlygas?

Taip, jei esi jaunesnis kaip 35 metų menininkas arba kultūros darbuotojas iš Europos arba kaimyninės šalies. Europos kultūros fondas remia įvairiausių sričių meninę ir kultūrinę raišką: muzikos, vaizduojamųjų menų, teatro, šokio, kino, dokumentikos, multimedijų, fotografijos, dizaino, mados ir kultūrinių gebėjimų stiprinimo. Jei vis dar nesi tikras, pabandyk pasinaudoti fondo kriterijų atitikties nustatymo priemone ir sužinok, ar verta teikti paraišką.

 

Terminai

Pagal programą „STEP Beyond“ terminų nustatyta nėra, todėl paraišką gali teikti visus metus. Tik prieš tai perskaityk paraiškų teikimo gaires. Paprastai atrankos procesas trunka iki mėnesio, o atostogų laikotarpiais – ir ilgiau.

 

Pagrindiniai faktai

Nuo 2003 m. STEP kelionės stipendijas (angl. „Supporting Travel for European Partnerships“ – „Beyond Travel Grants“) gavo šimtai žmonių, kurie galėjo kirsti Europos šalių sienas ir padirbėti kitur. 2011 m. Europos kultūros fondas skyrė 261 kelionės stipendiją, kurių dydis svyravo nuo 250 iki 700 eurų. Iš viso gautos 845 paraiškos.