Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Romų įtrauktis

Europoje yra apie 10–12 mln. gyventojų romų, dauguma iš jų yra ES piliečiai. Vis dėlto jie jau kartų kartas patiria socialinę ir institucinę diskriminaciją.

Romai – didžiausia ir seniausia Europos etninių mažumų grupė, jau daugiau kaip tūkstantį metų jie yra neatsiejama europinės civilizacijos dalis. Tačiau šiandien ši etninė grupė patiria didžiausią skurdą ir socialinę atskirtį Vakarų, Vidurio ir Rytų Europoje. Romams ir toliau nesuteikiama galimybių visapusiškai dalyvauti ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime ir turėti tokį gyvenimo ir gerovės lygį, kuris visuomenėje, kurioje jie gyvena, laikomas įprastiniu.

 

Kas yra romai?

Romai – tai indų kilmės europiečiai, kurių protėviai išvyko iš Gango slėnio maždaug prieš 800 metų. Šiandien jie išsibarstę po visą pasaulį, bet daugiausia gyvena Europoje.

„Aš pats save laikau pirmiausia žmogumi, o po to romų kilmės Serbijos piliečiu. Mes visi pirmiausia žmonės, po to piliečiai ir europiečiai: negaiškite laiko skleisdami prietarus – gyvenime yra įdomesnės veiklos ir atradimų!“
Djordje Jovanovicius, romų kilmės Serbijos pilietis

 

Romų įtraukties dešimtmetis

2005–2015 m. paskelbtas Romų įtraukties dešimtmetis iliustruoja Europos šalių vyriausybių pasiryžimą pagerinti romų padėtį ir socialinę įtrauktį. Šio dešimtmečio veikloje kartu dalyvauja vyriausybinės, tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos bei romų pilietinė bendruomenė. Pagrindiniai šios iniciatyvos prioritetai yra švietimas, užimtumas, sveikata ir būstas.

Galite susipažinti su atliekama veikla ir darbo galimybėmis ir net reklamuoti savo pačių renginius, susijusius su šiuo dešimtmečiu.

 

Romų švietimo fondo stipendijų programa

Romų švietimo fondo stipendijos už nuopelnus vieneriems mokslo metams (su galimybe pratęsti) skiriamos romų studentams, siekiantiems bakalauro, magistro arba daktaro laipsnio.

Stipendijų programos tikslas – skatinti akademinį studentų romų judumą ir remti jų integraciją į akademinę bendruomenę tarptautiniu mastu.

Jeigu nori sužinoti, kaip pateikti paraišką ir kokie yra artimiausi terminai, apsilankyk stipendijų programos puslapyje.

 

Prisijunk prie jaunųjų romų

Jei tu – romų kilmės jaunuolis arba tiesiog nori jiems padėti, tave gali sudominti Tarptautinis romų jaunimo tinklas, į kurį yra susibūrusios šalių, kuriose gyvena didžiausios romų bendruomenės, organizacijos. Pasižiūrėk, ar jo organizacijų yra jūsų šalyje.

Paskelbta: S, 09/06/2013 - 13:26


Tweet Button: 

Susijusios nuorodos


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!