Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Kas yra socialinė įtrauktis?

Integracinė visuomenė, grindžiama tarpusavio pagarba ir solidarumu, joje visi turi lygias galimybes, visiems užtikrinamas tinkamas gyvenimo lygis, įvairovė ją sustiprina, o ne skaido. Tokia visuomenė – Europos vizija ar realybė?

Socialinė įtrauktis – tai jausmas, kad priklausai bendruomenei, su kuria tave sieja bendra tapatybė ir bendros vertybės.

Skurdas – viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės jaučiasi atskirti. Socialinę atskirtį gali didinti ir galimybių naudotis sveikatos bei socialinėmis paslaugomis arba įsidarbinti neturėjimas.

Gali nesijausti priklausantis bendruomenei net ir turėdamas puikų išsilavinimą ar gyvendamas pasiturimai. Socialinė atskirtis – ne tik materialiniame nepritekliuje gyvenančių žmonių problema. Europos ir Centrinės Azijos regione socialinę atskirtį patiria apytikriai vienas iš trijų žmonių.

Jaunimas ir socialinė atskirtis

Jaunimas yra viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, visų pirma didelio ekonominio nuosmukio laikais. Kas penktas vaikas ar jaunuolis (iki 17 metų) gyvena šeimoje, kuriai gresia skurdas, o daugiau kaip trečdalis 18–24 metų ES jaunuolių šiuo metu neturi darbo ir nesimoko.

Daug reikšmės turi ir gyvenamoji vieta. Kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms pavojus tapti socialiai atskirtais beveik keturiskart didesnis negu miestų gyventojams.

 

Ką gali padaryti?

Socialinei įtraukčiai skirtos ES jaunimo strategija ir ES programa „Veiklus jaunimas“. Jomis jaunimui suteikiama daug mokymosi ir dalyvavimo įvairioje veikloje visoje ES galimybių.

Taip pat gali dalyvauti ES struktūriniame dialoge arba sužinoti kitų jaunuolių nuomones, kurias jie išsakė 2012 m. Jaunimo konferencijoje Kipre.

Útgefið efni: Mið, 05/06/2013 - 13:07


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!