Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Mentális problémák megjelenése a fiatalok életében

Felmérések szerint minden ötödik kiskorú küzd valamilyen lelki eredetű betegséggel. A XXI. század-ban végbemenő gazdasági, társadalmi változások őket sem kímélik. Vajon az ellátórendszer elejét tudja venni a kialakuló problémáknak?

Az Európai Unió 2008. június 13-án, Brüsszelben, Együtt a lelki egészségért és jól-létért ("Together for Mental Health and Well-being") címmel rendezett konferenciáján egyértelműen kijelentette, hogy a lelki egészség és jól-lét fontossággal bír mind az Európai Unió, mind pedig a tagállamok, az érintettek és a népesség szempontjából. Ennek megfelelően szükséges, hogy a politikai döntéshozók, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és az igazságügyi szektorokhoz tartozók közösen keressenek megoldásokat a kialakult problémák felszámolására, főként azért, mert a fiatalok körében is igen magas a mentális problémák megjelenése.

 

Az UNICEF a világ gyermekeinek helyzetéről szóló 2011-es jelentésében rávilágít arra, hogy a becsült adatok szerint a világ fiataljainak 20%-a küzd valamilyen mentális vagy viselkedési problémával. A depresszió globálisan a legnagyobb arányban előforduló betegség a 15-19 év közötti tinédzserek körében, a 15-23 év közötti fiatalok körében pedig az öngyilkosság a harmadik leggyakoribb halálozási ok. A világon körülbelül 71 000 tizenéves követ el öngyilkosságot évente, a kísérletek száma ennek 40-szerese. A szellemi rendellenességek körülbelül fele 14 éves kor alatt alakul ki, 70%-a pedig 24 éves korig.

 

Tapasztalatok az ellátórendszerről

Azok a gyerekek, akik valamilyen mentális vagy szociális nehézséggel küzdenek bekerülnek a gyermekpszichiátriai szakellátásba, ahol megkezdődik a közös munka a gyógyítás érdekében. Azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a bekerülő gyermekek igen nagy százaléka nem organikus (biológiai) eredetű betegséggel küzd, hanem a problémái hátterében pszichoszociális tényezők állnak. Vagyis a mentális jóllét szorosan összefügg a szociális jóléttel. A lelki problémák többsége még nem pszichiátriai betegség, hanem olyan kórállapot, ahol korai, hatékony beavatkozással lehetne segíteni, és megelőzni a későbbi pszichiátriai betegség kialakulását.

 

A mentális egészségügyi problémák kialakulásának alapjául a gyermekkori bántalmazás, a családi, iskolai, szomszédsági erőszak, a szegénység, a társadalmi kirekesztettség, valamint az oktatáshoz való hátrányos hozzáférés is szolgálhat. Kockázati tényezőként jelenik meg és növeli a fiatalok veszélyeztetettségét a családon belüli erőszak, az alacsony iskolázottság, a munkanélküliség, a droghasználat, a kockázatkereső magatartás, a bűnözés, a nem megfelelő öngondoskodás. Ezek a tényezők pedig az élethosszig tartó betegség kialakulását és/vagy a korai halálozást is eredményezhetik.

 

A szakellátásba kerülő gyermekek többsége nem elsősorban orvosi, egészségügyi ellátást igényelne, hanem egy átfogó, más alap- és szakellátással szorosan együttműködő pszichoszociális ellátórendszert.

 

Az UNICEF értékelése alapján a mentális egészségügyi problémák társadalmi tudatosítása, valamint a fiatalok szélesebb körű szociális támogatása alapvető és nélkülözhetetlen a hatékony megelőzéshez és segítségnyújtáshoz. A tizenévesek mentális egészségének megőrzése a szülőkkel, a családdal, az iskolákkal és a közösségekkel együttműködve, összehangoltan kezdődik. Mentális problémáik hatékony enyhítésére, az érzelmi nehézségek korai felismerésére a képzett szakemberek által nyújtott „pszichoszociális” támogatás lehetne képes. Ez nem feltétlenül csak az egészségügyi dolgozókat jelenti.

 

Napjainkban a mentális problémában érintett gyermekek és fiatalkorúak ellátására hivatott egészségügyi és szociális szolgáltatások rendkívül hiányosak. Ez megmutatkozik a kiépültségük, elérhetőségük mentén. Szakmai tevékenységük nem megoldott, más ellátórendszerrel való együttműködés nehézkes. A legnagyobb negatívum, hogy sok esetben ellátatlan marad egy mentális problémával küzdő gyermek, holott gyermekkorban meg lehetne akadályozni az aktív pszichiátriai kezelést, és már korán elejét lehetne venni a probléma további súlyosbodásának.

 

Az Európai Unió felhívása 

Az Európai Unió kiemelt területként foglalkozik a mentális egészség kérdésével. A „Lelki Egészség és Jólét Európai Paktuma” különböző prioritási területeket jelöl meg ennek kezelésére, melyek szem előtt tartják a megbélyegzés és társadalmi kirekesztés ellenei küzdelmet.

 

  1. Az öngyilkosság és a depresszió megelőzése
  2. A fiatalok lelki egészsége és a lelki egészség az oktatásban
  3. A lelki egészség a munkahelyi környezetben
  4. Az idős emberek lelki egészsége

 

Ezen felül lépésekre sürgeti a tagállamokat, hogy saját egészségpolitikájukban tegyék kiemelt feladattá a mentális egészség és jólét biztosítását, és dolgozzanak ki ezzel olyan stratégiákat és/vagy cselekvési terveket, amelyek a felmerülő problémákat, valamint az ellátó rendszer hiányosságait felszámolva adekvát és hosszú távú megoldásokat, preventív lépéseket eredményez.

 

Tupi Zsófia

Közzétéve: k., 21/01/2014 - 21:22


Tweet Button: 

Kapcsolódó linkek


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!