Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Szakmai gyakorlati lehetőségek

A szakmai gyakorlatot biztosító programokban való részvétel valószínűleg a legjobb módja annak, hogy megismerd a munka világát, és olyan értékes gyakorlati tapasztalatot és tudást szerezz, melyből később sokat profitálhatsz.

A szakmai gyakorlati programok 3 hónaptól 1 évig terjedő időre biztosítanak munkahelyi tapasztalatszerzési lehetőséget a résztvevőknek. A szakmai gyakorlatot kínáló cégek rendszerint olyan fiatalok jelentkezésére számítanak, akik már befejezték tanulmányaikat, de még nem helyezkedtek el a munkaerőpiacon. Egyes esetekben az is előfordul, hogy a szakmai gyakorlat feltételt jelent a diploma megszerzéséhez.

 

A szakmai gyakorlat révén alkalmad nyílik arra, hogy valódi munkahelyi környezetben hasznosítsd azokat az ismereteket, melyeket tanulmányaid során elsajátítottál. Gyakornokként minden esetben lehetőséget kell arra kapnod, hogy alaposan megismerkedj az adott szakmával, ágazattal, illetve szakterülettel. Az is fontos, hogy a gyakorlat jól körülhatárolt cél köré szerveződjön, és konkrét projekt megvalósítását állítsa eléd feladatul. Ideális esetben írásos gyakornoki megállapodásban kell rögzíteni, milyen kötelezettségeknek kell a szakmai gyakorlat során eleget tenned, és hogy az elvárások értelmében milyen ismereteket, készségeket kell az időszak során elsajátítanod. 

 

Ezeknek az iránymutatásoknak azonban nem mindegyik szakmai gyakorlati program felel meg. Az Európai Ifjúsági Fórum  ezért dolgozta ki az Európai Charta a színvonalas szakmai gyakorlat és tanulószerződéses gyakorlati képzés biztosításáról című dokumentumot. A charta jogi kritériumokat hivatott meghatározni a szakmai gyakorlat és a tanulószerződéses gyakorlati képzés minősége tekintetében, és azt szorgalmazza, hogy a szolgáltatók kötelezzék el magukat a minőségre vonatkozó előírások betartása mellett.

 

Az egyes országok, a nemzetközi szervezetek, az állami hatóságok és a magáncégek számtalan gyakornoki helyet kínálnak az érdeklődő fiatalok számára – az Európai Unió határain belül és kívül egyaránt. Az Eurodesk naprakész információkkal szolgál a szakmai gyakorlatot biztosító lehetőségekről, melyeket listába rendezve tüntet fel.