Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Az emberi jogok harcosa – Mindent az Európai Ombudsmanról

Az Európai Ombudsman és hivatala az EU polgárainak jogait védi a különféle uniós hivatalokkal szemben. Az Európai Ombudsman hivatalának munkája nem kis felelősséggel jár; nézzük, kik és milyen módon segítenek jogaink érvényesítésében!

Az Európai Ombudsman hivatala és feladatai

 

Az Ombudsman Hivatala egy független és pártatlan szerv, ami az uniós közigazgatás elszámoltatására jött létre. Az Európai Ombudsman az Európai Unió Bíróságán kívül az uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál és ügynökségeknél előforduló hivatali szabálytalanságokkal és visszaélésekkel kapcsolatos panaszokat vizsgálja. Az Ombudsman ilyen szabálytalanságot állapíthat meg, ha egy adott uniós ország közigazgatási szerve nem tarja be az olyan alapvető jogi szabályokat, mint például az adminisztrációra, a hátrányos megkülönböztetésre, a hatalommal való visszaélésre, valamint a tájékoztatás és válaszadás elutasítására vonatkozó szabályokat.

 

Az Európai Ombudsman hivatalát 2013 októbere óta Emily O’Reilly tölti be, akit 2014 decemberében ötéves megbízatással újraválasztottak. O’Reilly 2003-ban az első női ombudsman volt Írországban, majd 2007-ben ír környezetvédelmi  információs biztosként dolgozott. Eredetileg újságíró, író és műsorvezető, aki rengeteg nemzetközi és belföldi kitüntetésben is részesült.

 

Mikor és hogyan lehet panaszt tenni az Ombudsmannál?

 

Az Európai Unió minden polgára és az Unió területén bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozások vagy szervezetek is élhetnek panasszal. Minden olyan panasz, amely nem uniós közigazgatással kapcsolatos, tehát helyi, regionális vagy nemzeti közigazgatást érintő kérdés, az Ombudsman hatáskörén kívül esik még akkor is, ha az uniós ügyekkel kapcsolatos az adott panasz.

 

A panasz benyújtásának több feltétele is van. A panasz benyújtásának határideje két év, amit a panasz alapjául szolgáló tények tudomásunkra jutásától számolnak. A panasztétel előtt mindenféleképpen fel kell venni a kapcsolatot azzal a szervezettel, amellyel kapcsolatban a panaszt tenni szeretnénk, hátha az ügy egy kevésbé drasztikus módon rendeződhet. Végül a panaszt írásban kell benyújtani egy úgynevezett panasznyomtatványon keresztül, amelyet elektronikus vagy postai úton kell eljuttatni az Európai Ombudsman Hivatalába.

 

Az Ombudsman hatásköre és vizsgálati módszere

 

Abban az esetben, ha az ombudsman szabálytalanságot állapít meg, azonnal felveszi a kapcsolatot az érintett intézménnyel. Amennyiben büntetőjogi kérdés is felmerül az üggyel kapcsolatban, úgy a helyi hatóságokkal is fel kell venni a kapcsolatot, illetve az Európai Csalás Elleni Hivatalt is be kell vonnia az ügybe.

 

A vizsgált szervezetek és intézmények kötelesek megfelelő tájékoztatást nyújtani az Ombudsman számára, illetve meg kell adniuk minden támogatást, amely az ügy tisztázásához szükséges. A szóban forgó intézménynek ezután három hónapja van arra, hogy a saját álláspontjáról tájékoztassa az ombudsman hivatalát, aki ezt követően értesíti az érintetteket és az Európai Parlamentet a vizsgálati eredményről.

 

Az Ombudsmanok Európai Hálózata és tevékenysége

 

Az Európai Unió területén működő nemzeti és regionális ombudsmanok nagy szerepet töltenek be abban, hogy az Unió polgárai élhessenek az őket megillető uniós jogokkal. Velük együtt az Európai Ombudsman hivatala, az Európai Parlament Petíciós Bizottsága valamint egyéb tagjelölt és más európai országbeli ombudsmanok alkotják az Ombudsmanok Európai Hálózatát. A hálózatot 1996-ban hozták létre a hatékony együttműködés érdekében. A hálózat jelenleg 95 hivatalt fog össze 36 európai országban.

 

A hálózat résztvevői egy-egy kijelölt képviselőn keresztül tartják a kapcsolatot a hálózat többi tagjával. Tapasztalataikat különböző fórumokon osztják meg egymással, például különféle szemináriumokon, rendszeres hírlevélben, elektronikus vitafórumokon, illetve egy úgynevezett extranetes szolgáltatáson keresztül.

 

A nemzeti és regionális ombudsmanok szemináriumát például kétévente rendezik meg, illetve a kapcsolattartásra kijelölt képviselők strasbourgi szemináriumaira is kétévente kerül sor. Az Európai Ombudsmanok Hálózatának tagjai félévente frissülő hírlevelet is kapnak, melynek segítségével információt szerezhetnek a különféle uniós jogszabályváltozásokról, az egyes intézményeken belüli változásokról, illetve betekintést nyerhetnek a különféle ügykezelési módokba is.

 

Az extranetes szolgáltatást az Európai Ombudsman hivatala üzemelteti, melynek felületén hasznos uniós jogi kérdések és válaszok cserélnek gazdát.  A szolgáltatás tartalmazza a hétköznapokon megjelenő Ombudsman Hírlapot is, amely különféle cikkeket, sajtóközleményeket, illetve a hálózatba tartozó hivatalok felhívásait tartalmazza.

 

Legyél te is gyakornok az Európai Ombudsmannál!

 

Az Európai Ombudsman évente két alkalommal hirdet gyakornoki lehetőséget, amelyre főként a jogi tanulmányokat folytató vagy jogi diplomával rendelkező fiatalokat várják, főleg a közösségi jog területéről. A legalább négy hónapos szakmai gyakorlatra szeptemberi vagy januári kezdéssel lehet pályázni, és a Hivatal igényeitől függően Strasbourgban vagy Brüsszelben lehet majd dolgozni. A pályázat előfeltétele a kiváló angol nyelvtudás. A jelentkezést is angol nyelven kell benyújtani, ezért az ahhoz szükséges dokumentumok is csak angol nyelven érhetők el. Ez nem csak egy hatalmas élmény, de kiváló referenciát biztosít a későbbi itthoni vagy akár külföldi munkavállalás terén is.

 

Serestyén Sára

 

Kép: pixabay (főkép) és European Parliament Flickr

 

A cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook-oldalán kommentelheted.

Közzétéve: k., 28/02/2017 - 16:46


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!