European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Fogva tart és elenged a nyelvek útvesztője

Sok fiatal boldogulásának feltétele a nyelvtudás. A munkavállaláshoz elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete, és az angoltudás sok cégnél elvárás. A diploma megszerzéséhez is legalább egy közép- vagy középfokú vizsga szükséges.

Mik a nyelvtanulás nehézségei?

 

Számos összetevője van annak, hogy milyen eredményességgel sajátítunk el egy nyelvet. Meghatározó lehet az első fiatalkori élmény, az első nyelvtanár, az első dolgozat, az első nagyobb megpróbáltatás. Alapvetően az iskolarendszerben történő nyelvtanulás, valljuk be, nagyon stresszes is tud lenni, a diákokat rákényszerítik arra, hogy teljesítsenek egy olyan tantárgyat, amely készségtantárgynak is tekinthető bizonyos szempontból.

 

Nem elhanyagolható szempont a tanuló személyisége, nyelvérzéke sem, ahogy az sem, hogy melyik tanulási stílus nála a leghatékonyabb (auditív, vizuális, mozgásos).  Feltehető tehát a kérdés, hogy a mai iskolai nyelvoktatás mennyire veszi figyelembe ezeket a tényezőket. Mennyire szerettetik meg vagy veszik el a gyerekek kedvét a nyelvtanulástóla? Hiszen minden tanulási folyamat alapja a motiváció, amely lehet belső és lehet külső tényezők által kiváltott jelenség is.

 

Szüleink mintája is nagyban befolyásolja azt, hogy milyen ambíciókkal állunk neki egy idegen nyelv tanulásának. Az előző generációk tagjai közül sokan nem éreztek kedvet  a kötelező orosz nyelvtanuláshoz; ez az érzés is jó néhány évre befolyásolhatta a nyelvtanulási motivációt, és így hozzájárulhatott a kialakult helyzethez. Azt biztosan megállapíthatjuk, hogy a nyelvtanulás kultúrájának fejlesztése, formálása ma fontos feladat Magyarországon.

 

Milyen modern nyelvtanulási módszerek léteznek?

 

Nézzük meg, milyen alternatív módszerekel tehetjük mégis élvezetessé a nyelvtanulási folyamatot!

 

Az egyik legismertebb és legelterjedtebb okostelefonos applikáció a Doulingo. Azalkalmazás lehetőséget ad arra, hogy lépésről lépésre sajátítsunk el egy nyelvet, ráadásul játékos, élvezetes formában. Ha barátaink is használják az appot, akár versenyezhetünk is egymás között. Ez az interaktív, színes, képekben gazdag alkalmazás megszeretetheti velünk a nyelvtanulást. Kiválóan alkalmazható tudásunk frissen tartására, ismétlésre vagy a nyelvtani elemek begyakorlására is.

 

Hazai innováció a Xeropan nyelvtanító app. Eredményességét többek között az eremdényezi, hogy aktuális témákat dolgoz fel leckéről leckére. Audovizuális tartalommal támogatott friss hírekkel is találkozhatunk, ha a Xeropant használjuk, ami szélesíti a nyelvtanuló látókörét. Felgyorsult világunkban talán az a legnagyobb kihívás, hogy a figyelmet hosszabb időre képesek legyenek lekötni. A multitasking (több feladattal foglalkozunk egyszerre – a szerk.) fogalma ma már minden fiatal számára ismert. A szórt figyelem, az egy időben való többféle tevékenység végzése kihat tanulási kultúránkra is, és ehhez a megváltozott életstílushoz kell formálni a nyelvtanulást is. Szerencsére vannak olyan lehetőségek, amelyek képesek alkalmazkodni a fiatalok életviteléhez.

 

Összességében elmondható, hogy a nyelvtanulás útvesztői mára megváltoztak.  Vannak lehetőségek és alternatív utak egy idegen nyelv elsajátításához.

 

Holczer Mónika

 

Kép: Brad Rourke

 

A cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook-oldalán kommentelheted.