Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

A vitakultúra fejlesztése a cél

Hazánkban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fiatalok körében a vitakultúra fejlesztése, amely a remények szerint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a társadalmi megértés és elfogadás egyre inkább a fókuszba kerüljön.

A kezdeményezés a 90-es években született meg, amikor a középiskolák körében megindult a vitakultúra, másik nevén disputa népszerűsítése, amely országos versenyek formájában öltött testet. A fiatalok számára kiváló lehetőséget kínált a véleményformálás, valamint a retorikai érzék fejlesztésére, emellett elősegítette, hogy tanulmányaik során nagyobb hatékonysággal legyenek képesek kifejezni az általuk tanultakat.

 

A felsőoktatás keretében megvalósuló programok száma is egyre növekszik, melyek komplex képzést, emellett kiforrott szakemberek vezette kurzusokat kínálnak az érdeklődők számára. A legismertebb kezdeményezéseket az ELTE, a Corvinus, valamint a BME tudhatja magáénak, ahol a vitakultúra fejlesztése, valamint a társadalmi szerepvállalás van a fókuszban.

 

A kezdeményezés jelentőségét felismerve 2013 januárjában elindult a Youth Voice Program, melynek keretében, október 18-19-én vitakultúra-fejlesztő tréninget rendezett a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA).

 

Az esemény kapcsán az Youth Voice projektvezetőjével, Kiss Lászlóval beszélgettünk.

 

Melyek voltak azok a célok, melynek mentén megszületett a kezdeményezés, amely a Youth Voice Program keretében öltött formát?

 

A Youth Voice célja, hogy a párbeszéd és a vitakultúra fejlesztésének segítségével hidat építsen a fiatalok és az őket körülvevő közösségek közé. Az alapgondolat az, hogy ha fejlesztjük a fiatalok demokratikus részvételhez szükséges készségeit, mint pl. a kritikus gondolkozás, együttműködés, érvelés, a vélemények sokszínűségének elfogadása, vagyis a tolerancia, empátia, akkor a fiatalok képesek lesznek saját közösségeikben problémamegoldóként részt venni. A Youth Voice programmal mi azt szeretnénk megmutatni, ha a fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy véleményüket, javaslataikat megosszák a felnőttekkel, döntéshozókkal, akkor a társadalomban róluk kialakult negatív képen is sikerül változtatnunk.

 

Mire számíthatnak mindazok, akik még nem találkoztak a vitakultúra-fejlesztő tréninggel, de az októberi eseményen szeretnének részt venni?

 

Minden tréningünkön az aktív, cselekvő, felfedező tapasztalati tanulás áll a középpontban, tehát a résztvevők nem egy „fejtágításra” számíthatnak, hanem arra, hogy szituációk és különböző gyakorlatok sorozatán keresztül sajátítják el az érvelés művészetét. Az érvelés- és vita-technikán túl megismerkednek vitaprojektek szervezésének alapjaival.

 

A program eddig eltelt idejében milyen jellegű tapasztalatokkal gazdagodtak? Az érintettek körében milyen jellegű fogadtatásra talált a kezdeményezés?

 

Az általunk kidolgozott módszertan lényege a megoldás-központú megközelítés, a közösségi vita egy eszköz arra, hogy a fiatalok a saját közösségeik problémáit elemezhessék, megérthessék. Az eddigi tapasztalatunk az, hogy a fiatalok látszólagos nemtörődömsége, érdektelensége valójában arról szól, hogy nem tudják, hogyan közelíthetnék, érthetnék meg a problémák mögötti okokat, folyamatokat, márpedig ami érthetetlen, az kaotikus, ijesztő vagy éppenséggel unalmas. Ebben a fiatalok nem különböznek a felnőttektől. Azonban ha a fiatalok eszközöket kapnak a gondolkodáshoz és a részvételhez, akkor elkezdenek gondolkodni és részt venni.

 

 

Az eddigi visszajelzések alapján milyen eredményeket tudhat maga mögött a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány?

 

Nehéz lenne mindezt felsorolni, már csak amiatt is, mert a DIA egy több mint 14 éve működő civil szervezet. Csak az elmúlt egy évben több mint 50 eseményt szerveztünk, több mint 100 napon át tartottunk tréningeket, a programjainkba több mint 3200 résztvevőt vontunk be, és több mint 200 pedagógussal dolgoztunk együtt. De az igazi eredményt számunkra azok a változások jelentik, amelyek számokban nem mérhetők. Az, hogy hatással lehetünk közösségekre, hogy a fiatalok megtapasztalhatják a demokratikus működés alapjait.

 

Milyen terveik vannak a jövőre nézve? Miként szeretnék tovább folytatni az eddig megkezdett munkát?

 

Szeretnénk továbbfejleszteni a közösségi vitázás jelenlegi módszertanát, az a célunk, hogy minél közelebb hozzuk a vitázást a közösségi projektekhez, vagyis a problémák feldolgozása ne álljon meg a megbeszélésüknél, hanem tegyünk egy további lépést a megoldáskeresés és a megvalósítás felé. De a Youth Voice program mellett a DIA két további projektet is megvalósít, amelyek miatt várakozással tekintünk a következő hónapok elé. A Demokrácia Iskolája projektünkben egy két és fél éven át tartó közös fejlesztési folyamatban veszünk részt 12 hazai civil szervezettel együttműködve. A szintén a vita módszertanára épülő Szólj bele! programban pedig 10 középiskolában szervezünk tréningeket, vitaeseményeket, és támogatjuk ezeket az intézményeket abban, hogy saját kezdeményezésű vita-projekteket indítsanak el.

 

Balázs Tibor Balázs

Közzétéve: v., 20/10/2013 - 16:22


Tweet Button: 

Kapcsolódó linkek


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!