Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kulturális sokszínűséggel kapcsolatos erőforrások a SALTO jóvoltából

Európában megannyi különböző hátterű, anyanyelvű és más-más hagyományokkal rendelkező ember él. A kontinens kulturális szempontból is rendkívül sokszínű. A SALTO tájékoztatást, tanfolyamokat kínál az ebben a témában érdeklődők számára.

A kulturális sokszínűséggel foglalkozó SALTO-forrásközpont képzési és tanulási célokra felhasználható eszközöket, módszereket, segédanyagokat, linkeket stb. kínál számos, kulturális sokszínűséggel kapcsolatos témában.

 

Példaként említhetők a következők:

 

  • Roma közösség – az egyik leghátrányosabb helyzetű kisebbségi csoport Európában, akiknek tagjai gyakran szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élnek. Kontinensünkön a körükben a legmagasabb a munkanélküliek aránya és a legalacsonyabb az iskolázottság szintje.

 

  • Békére nevelés és konfliktuskezelés – mindkét kérdéskör kiemelten fontos Európa-szerte a jelenlegi politikai és társadalmi helyzetben.

 

  • Interkulturális kompetencia – az élet valamennyi területén rendkívül hasznos készség, mely a munkavállalás szempontjából fontos.

 

  • Kultúrák és vallások közötti párbeszéd – célja, hogy az eltérő etnikai, kulturális, vallási és nyelvi háttérrel, és más-más örökséggel rendelkező egyének és csoportok nyitott és tiszteletteljes véleménycserét folytassanak egymással.

 

  • A kulturális kisebbségek társadalmi befogadása – mind a többségi, mind a kisebbségi csoportok számára gyümölcsöző lehet, ha párbeszédet folytatva felfedezik egymás kultúráját. 

 

A forrásközpont abban is segíthet, hogy saját projektet és képzési programot dolgozz ki a kulturális sokszínűség témájában. A tanfolyamokról, szemináriumokról és más aktuális programokról a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos tevékenységeket ismertető weboldalon tájékozódhatsz.

 

Mi a SALTO?

A SALTO a Support, Advanced Learning and Training Opportunities (szakmai háttértámogatás, magas szintű tanulási és képzési lehetőségek) elnevezésből képzett betűszó. A hálózatot nyolc forrásközpont alkotja, melyek az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben elnevezésű programjának végrehajtását segítik azáltal, hogy az európai ifjúságpolitika területén belül prioritást jelentő célok megvalósítását dolgoznak. Ezek egyike a kulturális sokszínűséggel foglalkozó SALTO-forrásközpont.