Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Delegációk – az Európai Parlament messze érő karjai

Az EU számára fontos a szomszédos országokban való jelenlét és a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítása a világban. Mindezt egyszerre kézben tartani csak a határokon átnyúló delegációk segítségével lehet. Tudod, hogy működnek?

A következő szöveg fogadja a látogatót, aki a delegációk honlapján szeretne többet megtudni a témáról: „Az Európai Parlament minden tagja azon dolgozik, hogy az Európai Parlament globális inzézmény legyen. Mivel mi mind választott képviselők vagyunk, azon is dolgozunk, hogy a Parlament nemzetközi kapcsolatai visszatükrözzék az EU polgárainak érdekeit és eszméit. A mi hangunk a világban a polgáraink hangja.”

 

Hogy működik ez a gyakorlatban?

 

A delegációk olyan hivatalos csoportjai az Európai Parlament képviselőinek, akik együtt felelnek az Unión kívüli országokkal vagy éppen szervezetekkel való együtműködésért. Találkozókat tartanak Brüsszelben és Strasbourgban, hogy megbeszéljék az adott országgal kapcsolatos kérdéseket, és az is gyakori, hogy meghívott szakértőkön keresztül csatornáznak be különféle véleményeket és hangokat a Parlamentbe: egyetemi professzorok, diplomaták, a politikai ellenzék vagy a civil társadalom tagjai is lehetnek a közöttük, egyszóval akár ti is, ha épp értetek egy aktuális témához.

 

Nem csak a találkozók témája és stílusa lehet nagyon sokféle, hanem a hosszúságuk és a helyszínük is. Lehetnek akár pár óra vagy több nap hosszúságúak, és elképzelhető, hogy az EU-n kívül kapnak helyet, vagy akár az EP falain belül.

 

Szerveznek úgynevezett parlamentközi találkozókat is, amikor a küldöttek (természetesen az Európai Parlamentet képviselve) talákoznak annak az országnak a parlamenti képviselőivel, amelyre az adott delegáció fókuszál.

 

A delegációk száma változik ciklusról ciklusra, tehát a következő, 2019-ben kezdődő ciklusban elképzelhető, hogy a számuk és az összetételük is drasztikusan meg változik. Léteznek úgynevezett állandó (standing) delegációk, jelenleg negyvennégy, de a képviselők bármikor létrehozhatnak ad-hoc delegációkat is, ha a Parlament szükségesnek találja, hogy egy adott területre így koncentráljon. Az Irakkal való kapcsolatok ápolására például ad hoc delegációt hoztak létre 2008-ban, és ma már állandó delegáció foglalkozik a kérdéssel.

 

A Parlament minden tagja részt vesz legalább egy delegációban, néhányan pedig akár többen is. A legtöbb küldöttségnek 15 tagja van, míg vannak olyanok, melyeknek ennél jóval kevesebb. A legnagyobb küldöttség egyébként 78 tagot számlál. Ezt az óriásdelegációt a küldik abba a nemzetközi fórumba, ami összehozza az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok parlamentjeit. Azért van ebben a delegációban 78 tag, mivel a fórum 78 ország találkozóját jelenti, így szükséges, hogy minden országra külön küldött koncentráljon a nagyszabású politikai esemény során.

 

A delegációk általános célja nem más, mint hogy „fenntartsák és elmélyítsék a kapcsolatot az Európai Unió partnereinek parlamentjeivel, és népszerűsítsék azokat az értékeket, melyeken az Európai Unió alapul.” A küldötteknek szigorú szabályokat kell betartaniuk arra vonatkozóan, hogy együtt kell dolgozniuk a Parlament bizottságaival, és tiszteletben kell tartaniuk a parlament álláspontját és alapelveit munkájuk során, az Unión kívüli utazásaikat pedig szigorúan számon tartják a költségek miatt.

 

Különböző típusok és szerepek

 

Néhány a delegációk közül úgynevezett parlamenti közgyűléseken vesz részt, ami ebben az esetben nem nemzeti parlamentekre utal, hanem olyan választott testületekre, melyek különböző szervezezetben látnak el parlamenti funkciókat. Ilyen delegáció a Delegation to the NATO Parliamentary Assembly.

 

Egy másik típus a parlamentközi bizottságok, melyek kétoldalú találkozókat jelentenek az EP küldöttjei és egy másik ország küldöttjei között egy formális egyezmény alapján, eljárási szabályokat követve.

 

A küldöttségek legnagyobb csoportja (25 a 44-ből) egy másik országgal vagy országok csoportjával való kapcsolatért felelős. A találkozók kevésbé formálisak és a gyakoriságuk is változó.

 

Nem egyszerű az egész mechanizmust megértenünk, de az EU intézményeinek kisebb részleteire kncetrálva sikerülhet később látnunk a nagyobb képet.

 

Kőszegi Anna

 

Képek: Pixabay, Pexels 1, 2, Freepik

 

Ezt a cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook oldalán kommentelheted!

Közzétéve: sze., 31/10/2018 - 14:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!