Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

A jövő formálása a kezedben, a segítség nálunk

A társadalmi kirekesztődés egyik központi eleme a bizonytalan munkaerőpiaci pozíció és a munkaerőpiacról való tartós kiszorulás,: a tartós munkanélküliség vagy inaktivitás.

OKIDE - Országos KID Egyesület

 

Az országos KID (Komple−xIntegrált−Differenciált) Egyesület 2005-ben létrejött érdekvédelmi szervezet. Legfontosabb feladata az alternatív munkaerőpiaci és szolgáltató programok megszervezése, amelyek hátrányos helyzetű csoportok (re)integrációját segítik elő. Az egyesület tagjai az ESZA Kht. és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány szakemberei.

 

Céljuk a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása, valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásaik fenntartása és fejlesztése, amelyet pályázati tőke felhasználásával valósítanak meg.  Fontos továbbá a civil szervezetek szerepvállalásának erősítése a fiatal felnőttek számára nyújtott komplex, integrált és differenciált programok keretén belül, ezáltal elősegítve a munkanélküliek, elsősorban a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítását, munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedését.  A forrásokat HEFOP és TÁMOP pályázatokból nyerik, amit az OKIDE kiváló szakértelemmel és alapos munkával integrál a projektébe.

 

Integrációs/reintegrációs törekvések

 

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci jelenléte marginális. Számos akadályba ütköznek, amely elhelyezkedési lehetőségeiket jelentősen korlátozza.  A munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó intézmények és a fogadó munkahelyek akadálymentesítésének alacsony szintje, valamint a munkaadói oldal nem megfelelő fogadókészsége nehezíti a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációját. A piacképes, korszerű szaktudás és szakképzettség hiánya is további jelentős hátrányokat okoz.

 

Az egyesület ezeket az akadályozó tényezőket kívánja orvosolni úgy, hogy a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek képzését, foglalkoztatásának elősegítését az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével, megvalósításával és terjesztésével támogatja.

 

Ezen felül a célzott társadalmi réteg egészségmegőrzése valamint szociális helyzetének javítása érdekében különféle prevenciós eszközöket, támogatási módszereket dolgoz ki, melyben kulcsfontosságú a mentális egészség megőrzése, reintegrációja és a megélhetéshez történő hozzájutás lehetőségének elősegítése.

 

Az egyesület emellett más hasonló tevékenységet folytató civil szervezetekkel kooperál. A „több szem többet lát” elv mentén szükségesnek tartják a szakmai megerősítést, a tagszervezetek felhalmozódott szakmai tapasztalatainak, módszereinek átadását. Persze az sem elhanyagolható, hogy a szervezeteket alkalmassá tegyék foglalkoztatási programok sikeres lebonyolítására.

 

Jövőformálás

A Norvég Civil Alap támogatásával 2015 márciusában elindult a „Jövőformáló” névre keresztelt projektjük, amelynek célja egy pályaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára. Célcsoportjai a 13-20 év közötti fogyatékkal élő vagy tartós betegséggel küzdő fiatalok, ezen felül a speciális tanintézetek, szociális intézmények, munkaügyi központok, szakigazgatások, egészségügyi szervezetek és nevelési tanácsadók. Közéjük tartoznak a fogyatékos-ügy, pályaválasztás területére specializálódott civil, alternatív szolgáltatást nyújtó intézmények is.Közülük kiválasztása kerül 1-1 szervezet, amely elsajátítja a módszertant.

 

A projekt az Országos KID Egyesület mellett a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület valamint Új Perspektíva Regionális Egyesület partnerségében valósul meg, 14 hónapon át.

 

Cél az, hogy a K+F+I alapján kialakításra kerüljön a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára egy komplex, fenntartható pályaválasztási rendszer és ehhez kapcsolódó módszertan.  A fogyatékkal, tartós betegséggel élő fiatalok is a társadalom önálló tagjaivá válását is előtérbe helyezi a program. Mindezt úgy, hogy aktív munkaerőként megkeressék a fenntartásukhoz szükséges anyagi javakat, ezáltal megfelelő életminőséget biztosítsanak maguknak.  

 

A projekt továbbá fontos feladatának tekinti, hogy a fogyatékos, tartósan beteg fiataloknak minél szélesebb körben egyéni képességeik és fogyatékosságuk függvényében biztosítva legyen a legmagasabb szakképesítés megszerzésének lehetősége és a munkaerő-piacon való megmaradáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás lehetősége.

 

Az érdeklődőknek lehetőségük van számos workshopon további információkat megtudni a „Jövőformáló” projektről. Legközelebb július 29-én a debreceni Ifjúsági Házban kerül bemutatásra.

 

Tupi Zsófia

 

A cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook-oldalán kommentelheted.

Foilsithe: Lua, 20/07/2015 - 15:15


Tweet Button: 

Naisc a bhaineann le hábhar


Info for young people in the western balkans

An bhfuil cúnamh nó comhairle uait?

Cuir ceist orainn!