Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

EIGE - A nemek egyenlőségének uniós harcosa

Az EIGE célja, hogy a nemek közötti egyenlőség minél jobban megvalósulhasson a politikában, az élet különféle területein, valamint az uniós polgárok életfelfogásában és mindennapjaiban egyaránt. Vajon mit ad neked ez a szervezet?

Az EIGE, azaz a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete az Európai Unió független szerve, melynek székhelye Vilniusban, Litvániában található. Az EIGE 2010 óta azon fáradozik, hogy a nemek közötti egyenlőség ne csupán Európában, de azon túl is létrejöhessen. Ennek érdekében a szervezet a kezdetektől gyűjti és elemzi a témával kapcsolatos összes információt, hogy egy jól kiépített tudásanyagot hozzon létre.

 

Munkájának háttere és felépítése

 

Az EIGE globális küldetése a férfiak és nők közötti egyenlőség minél szélesebb körben való kiterjesztése a világban, saját küldetésének pedig azt tekinti, hogy a szervezet egyfajta európai tudásközpontként működhessen.

 

Az EIGE az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által rábízott feladatokat és célkitűzéseket teljesít, illetve munkájával támogatja őket a döntéshozatalban is. Az EIGE vezetését az igazgató látja el, aki az igazgatótanáccsal együttműködve dolgozik. Az igazgatótanács 18 tagállami képviselőből és egy, az Európai Bizottságot képviselő tagból áll. Az igazgatótanács mellett az EIGE egy fórummal is rendelkezik, ami az uniós tagállamok nemek közötti egyenlőség témájával foglalkozó szervezeteiből, európai szintű szociális partnerekből és egyéb közösségi szervezetekből áll. A fórum tanácsokkal látja el az EGIE-t, illetve kapcsolatot tart fent a különféle uniós intézmények és az EIGE között.

 

Az EIGE tevékenységi körei

 

Az EIGE-nek öt fő tevékenységi köre van:

 

  1. Felülvizsgálja a Pekingi Cselekvési Platform tagállami végrehajtását, és jelentéseket küld az Európai Unió Tanácsának. A Pekingi Cselekvési Program egy ENSZ-szintű kötelezettség, ami a nők helyzetének javítása érdekében jött létre.
  2. Harcol a nemi alapú erőszak ellen is, azzal, hogy a témával kapcsolatban összehasonlító adatokkal látja el a tagállamokat és az érintett intézményeket. A nemi alapú erőszak sajnos  komoly problémát jelent az Európai Unióban. Minden 10 elkövetett erőszakos cselekedet közül kilencben nő az áldozat, ami a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségeket tükrözi. Az ilyen erőszakos cselekedetek nemcsak a nők helyzetét súlyosbítják, de veszélyeztetik a családi kapcsolatokat is.
  3. Az EIGE 2013-ban vezette be a nemek közötti egyenlőség mutatóját, ami a férfiak és nők egyenlőségén alapuló információkat összegzi. A mutató a tagállamok helyzetét 1-től 100-ig pontozza, ahol az 1 a teljes egyenlőtlenség, a 100 pedig a teljes egyenlőséget jelenti. A mutató úgy segíti a szakpolitikai döntéshozók munkáját, hogy rávilágít az adott területeket érintő problémákra. Többek között például megmutatja, milyen egyenlőtlenségi különbségek állnak fenn a munka vagy az egészségi állapot között: az északi államokra jellemző a legmagasabb egyenlőségi szint a munkával kapcsolatos területeken, míg az egészségügyi  szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén láthatóan nincsenek nagy nembéli különbségek.Az összesített számok alapján Magyarország szinte a lista végén kullog, és csupán pár országot előz meg. Bár 2005-höz képest javult a nemek közötti egyenlőség hazánkban, addig 2010-től folyamatos romlás figyelhető meg. A legrosszabb helyzete a nőknek Romániában, Bulgáriában és Szlovákiában, valamint Itáliában volt 2012-ben. Ezeket a statisztikákat és az egyéb információkat a Genderstatisztikai Adatbázis tartalmazza, ami útmutatást nyújt a felmerülő problémák kezelésére.  (országokra lebontva mi a jellemző?)
  4. A nemek közötti egyenlőség érvényesítése érdekében minden egyes változtatásnál figyelembe kell venni a nemek szempontjait. Az érdekek érvényesítésére a szervezet elindította a Nemek Közötti Egyenlőség Platformot,   , amelyjavaslatokkal és információval látja el az érintett szervezeteket.  
  5. Az EIGE létrehozta a Kutatási és Dokumentációs Központját is. Ennek célja egy olyan intézményi tudástár kiépítése, amely magában foglalja a nemek közötti egyenlőség terén végzett eddigi törekvéseket. Az online könyvtár több mint 500 ezer, az Unió hivatalos nyelvén megjelent forráshoz ad hozzáférést. A Központ könyvtára a vilniusi EU-házban található, de online is elérhető bárki számára.

 

Miért van szükség a nemek közötti egyenlőségre?

 

Bár az Európai Unió országai törekednek a nemi egyenlőségre, még mindig vannak olyan országok, amelyek elmaradnak a többi országtól ebben a tekintetben. A World Economic Forum 2016-ban 144 országban vizsgálta a nemek közötti politikai, oktatási, egészségügyi és gazdasági különbségeket. A statisztikai jelentéséből kiderül, hogy az északi országokban(Izland, Finnország vagy Norvégia) már teljesen elfogadott, hogy a férfiak is ugyanolyan módon részt vegyenek a gyermeknevelésben, akár a nők. Gyakori például, hogy ők is otthon maradnak a gyerekekkel, hogy a feleség ne essen ki a ritmusból és dolgozhasson. A statisztikákból azt is megtudhatjuk, hogy az élen járó (főképp északi) országokban a legkisebb a nők és a férfiak bérkülönbsége, illetve náluk a legnagyobb az aránya a nők politikai és munkahelyi szerepvállalásainak is.

 

Magyarország a vizsgált 144 országból a 104. helyen áll, ami sajnos elég rossz helyezésnek számít. A kutatásból láthatjuk, hogy az oktatás területén jól teljesítünk, és egyre több nő kerül magasabb beosztásba is. Fizetések tekintetében azonban még mindig a férfiak állnak jobban, pedig a nők majdnem 46 perccel többet dolgoznak naponta. A politikai részvétel szempontjából is nagyon el vagyunk maradva, csupán a 138. helyen kullogunk. A kutatásról további információkat a WEF 2016-os jelentésében találsz.

 

Serestyén Sára

 

A cikket az Európai Ifjúsági Portál Facebook-oldalán kommentelheted.

Közzétéve: h., 01/05/2017 - 13:23


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!