Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

EE otpad

©czk-jastrebarsko.hr
Jeste li znali da je EE otpad vrsta otpada čija količina najbrže raste?

Prema podacima programa za okoliš Ujedinjenih naroda, na svjetskoj razini nakupi se oko četrdeset milijuna tona godišnje, što bi značilo da svaki stanovnik Zemlje u prosjeku proizvodi više od sedam kilograma EE otpada godišnje.

 

Ono što nas sve treba zabrinuti je da stručnjaci procjenjuju da će ta brojka u narednom periodu rasti, odnosno da će već do 2017. godišnje  preko od 65 miliona tona EE otpada. U skladu s tim otpad svake godine zauzima sve veće površine a s tim svaka lokacija ubrzo postaje samo privremeno rješenje. Pravilnim odlaganjem i odvojenim sakupljanjem, ne samo da možemo smanjiti potrebu za većim površinama za odlaganje otpada nego i pridonijeti očuvanju okoliša.

 

EE otpadom nazivamo sve otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu koji za svoj rad koriste električnu energiju, a koje iz bilo kojeg razloga više ne koristimo. EE otpad sadrži tvari štetne za zdravlje ljudi i okoliš i ukoliko se nepropisno odlaže može biti izuzetno opasan zbog komponenti koje sadrži, kao što su živa, krom, azbest i drugi.

 

Mnogi od vas se pitaju kamo baciti neispravan bojler, pokvarenu perilicu, mobitel, televizor ili staro računalo?

 

Zbog svog sadržaja od kojeg mnoge tvari mogu imati štetan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, EE otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenom sakupljaču.

Sav EE otpad možete predati ovlaštenim tvrtkama za skupljanje besplatno uz prethodni telefonski poziv ili osobnom dostavom u sabirne centre. Adrese i brojeve telefona koje možete kontaktirati za EE otpad pogledajte na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Gospodarenje EE otpadom u Hrvatskoj regulirano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Pravilnik pridonosi zbrinjavanju komponenata tog otpada na pravilan i siguran način, kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima, a ujedno izdvojila korisna sirovina iz otpadnih stvari koja je učestalo završavala na odlagalištima. Tijela koja to provode na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Prema odredbama nove WEEE Direktive Europske unije iz 2014. svaka zemlja članica od 2019. trebala bi godišnje prikupljati 85 posto generiranog EE otpada s ciljem smanjenja njegovog utjecaja na okoliš.

 

Marina Kalabrić, Udruga mladih "Mladi u EU"

 

 

Objavljeno: pet, 28/08/2015 - 13:38


Tweet Button: 

Druge korisne poveznice


Info for young people in the western balkans

Potrebna vam je stručna pomoć ili savjet?

Pitajte nas!