Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Što ti sve nudi SALTO?

SALTO youth
© salto-youth.net
SALTO resursni centri nude brojne mogućnosti za neformalno obrazovanje u obliku međunarodnih osposobljavanja za rad s mladima

Premda je mobilnost mladih jedna od najčešće izgovorenih i napisanih sintagmi u kontekstu politike EU-a prema mladima, mladi u Hrvatskoj nerijetko nisu dovoljno upoznati s mogućnostima koje im se nude kad je mobilnost u pitanju. Jedna je od tih mogućnosti neformalno obrazovanje u obliku međunarodnih treninga, a sve to nudi SALTO. O tome što je SALTO i kakvu priliku predstavlja za mlade – razgovarali smo s Aleksandrom Živković iz Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU), nacionalne agencije za provođenje i promoviranje programa EU-a za obrazovanje, znanost i mlade.

 

Od politika za mlade do alata za neformalno učenje

 

SALTO je akronim za Support, Advanced Learning and Training Opportunities. SALTO čine resursni centri koji predstavljaju potporu nacionalnim agencijama i organizacijama, a možemo govoriti i o SALTO mreži, internetskoj stranici koja objedinjuje informacije o aktivnostima koje provode SALTO resursni centri – objasnila je Aleksandra.

 

Govoreći o sadržajima na internetskoj stranici SALTO, Aleksandra je ukazala na niz korisnih sadržaja i za mlade pojedince i za organizacije mladih i za mlade, a riječ je o informacijama o politikama za mlade, događajima i aktivnostima koji provode resursni centri te o primjerima dobre prakse koje mogu poslužiti u radu s mladima. Osim toga, može se pronaći i baza međunarodnih trenera, što organizacijama može poslužiti u provođenju međunarodnih projekata.

 

Putovanje i edukacija za 225 kuna

 

Velika je prednost SALTO-a, doznali smo od Aleksandre, što na jednom mjestu objavljuje mogućnosti za međunarodno osposobljavanje koje organiziraju ili razne organizacije ili SALTO resursni centri, odnosno nacionalne agencije. – Što se tiče međunarodnih osposobljavanja, AMPEU podržava sudjelovanje mladih, odnosno organizacija na način da sufinancira putne troškove u iznosu umanjenom od ukupnog iznosa za 225 kuna

 

S obzirom na to da organizatori pokrivaju troškove hrane i smještaja, to zapravo znači da SALTO mladima nudi mogućnost edukacije i putovanja, a sve za samo 225 kuna.

 

Prijava je jednostavna – za članove organizacija

 

Na internetskoj stranici nalaze se pozivi za osposobljavanje. Nakon što se odabere željena edukacija, potrebno je ispuniti prijavni obrazac. Nakon toga AMPEU vrši predselekciju imajući na umu kvalitetu prijava i dostupni budžet, a organizator vrši finalnu selekciju – objasnila je Aleksandra. – Procedura je uređena na način da se između Agencije i organizacije koju sudionik predstavlja potpisuje ugovor o dodjeli financijske potpore. Mlada osoba može se teoretski prijaviti i samostalno, no iza sebe ipak mora imati organizaciju jer organizacija je ta koja potpisuje ugovor s Agencijom.

 

Neformalno obrazovanje povećava šanse za zaposlenje

 

Od Aleksandre smo doznali veoma korisnu informaciju za mlade. Prema istraživanju Europskog foruma za mlade, pet od šest vještina koje poslodavci cijene moguće je steći neformalnim obrazovanjem: komunikacijske vještine, timski rad, donošenje odluka, organizacijske sposobnosti i samopouzdanje. Kad se tome pridoda sudjelovanje u međunarodnim treninzima i interkulturna kompetencija i znanja koji se njima stječu, dobije se kombinacija kompetencija koje mladu osobu čine izrazito poželjnim kandidatom za posao.

 

Autor: Ana Marković, Info zona
 

Paskelbta: P, 09/12/2013 - 14:02


Tweet Button: 

Susijusios nuorodos


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!