Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Uključivanje osoba s teškoćama u razvoju u društvo

Inkluzija
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
Inkluzija ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, nego uvažavanje različitosti svakog pojedinca. Stavovi prema osobama s teškoćama u razvoju nisu urođeni, nego su naučeni.
Inkluzija je socijalni model kojim se pokušava promijeniti odnos društva prema osobama s teškoćama u razvoju. Osnovna je ideja modela da oštećenje koje objektivno postoji ne treba negirati, no ono ne umanjuje vrijednost osobe kao ljudskog bića.
 
Ono što osobe sa teškoćama u razvoju isključuje iz društva su neznanje, predrasude i strahovi koji prevladavaju u tom društvu. Stavovi prema osobama s teškoćama u razvoju nisu urođeni, nego su naučeni, između ostalog, i kroz predrasude i neznanje drugih. Mijenjanje stavova složen je i dugotrajan proces koji se velikim dijelom zasniva i na iskustvu. 
 
Želimo li da se stavovi društva promijene treba stvarati uvjete u kojima će doći do interakcije između osoba sa i osoba bez teškoća u razvoju. Prvi korak k tome treba biti uključivanje djece u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Dokument UN-a Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom sadržava smjernice za kreiranje politike svih uključenih država. U tom se dokumentu posebno ističe razvijanje svijesti o potrebama i pravima osoba s teškoćama u razvoju, kao što su prava na zdravstvenu zaštitu, rehabilitaciju itd. Država je obvezna osigurati odgoj i obrazovanje u maksimalno integriranim uvjetima. Isto tako, mora zakonski ukloniti sve zapreke zapošljavanju osoba s teškoćama u razvoju i pružiti im socijalnu sigurnost.
 
Svi zakoni i ostale mjere trebaju omogućiti život osoba s teškoćama u razvoju u vlastitoj obitelji, uz pružanje dodatnih usluga. Prijeko je potrebno osigurati im sva prava kao i ostalim građanima. U okviru socijalnog modela javlja se model inkluzije. Inkluzija sama po sebi ne podrazumijeva izjednačavanje svih ljudi, nego uvažavanje različitosti svakog pojedinca. U tome i jest njena vrijednost, jer nam kroz razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama omogućava širenje spoznaja, obogaćivanje iskustava i razvoj čovječnosti. Inkluzija svakom pojedincu pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanja odgovornosti.
 
Stoga je sudjelovanje mladih s invaliditetom u aktivnostima namijenjenim za tu populaciju posebno važno na putu k inkluziji, tj. vlastitom širenju spoznaja i jačanju samopuzdanja na putu k ostvarivanju svih životnih uloga.
 
Važno je da se u zajedničkim aktivnostima većinski mladi svojim vlastitim iskustvom oslobode predrasuda i strahova.
 
Mira Anić, predsjednica udruge „ZVONO“