Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

„Garancija za SVE mlade“

Svaka mlada osoba trebala bi imati osigurane uvjete za bolji život, mogućnost zaposlenja, podršku u životu…

 

Sve su to riječi koje su se mogle čuti na završnoj konferenciji projekta „Garancija za SVE mlade“ koja se održala 07. srpnja u prelijepoj Opatiji. Tema konferencije bio je prikaz rezultata i preporuka projekta koji je imao za glavni cilj utjecati na poboljšanje uključenosti mladih iz alternativne skrbi na tržište rada, kroz mjere koje se provode u sklopu Garancije za mlade.

 

Konferencija je okupila relevantne donosioce odluka na nacionalnoj razini, predstavnike poslodavaca i stručnjake koji rade s mladima u alternativnoj skrbi, te predstavnike nekoliko značajnih europskih organizacija civilnog društva koje rade s mladima, kao što je Europski forum mladih i SOS Kinderdorf International koji su iznijeli svoja iskustva u radu sa mladima iz alternativne skrbi.

 

Svake godine oko 200 mladih izlazi iz sustava alternativne skrbi. Garancija za mlade istaknuta je kao jedan od alata koji bi im trebao olakšati ulazak u svijet rada. Prestankom obrazovanja, mladi iz sustava alternativne skrbi praktički započinju novi život  oviseći isključivo o sebi. Stoga, njihovim potrebama i problemima treba pristupati na specifičan način. Treba donijeti niz mjera koje će im olakšati prijelaz u samostalni život. Također, samo materijalno zbrinjavanje djece iz sustava alternativne skrbi nije dovoljno, treba poraditi i na njihovom socijalnom uključivanju u društvo.

 

Kao zaključak konferencije istaknuto je kako bi trebala postojati bolja međusektorska i međuresorna suradnja  između centara za socijalnu skrb, Zavoda za zapošljavanje i tijela lokalne samouprave. Sustav  alternativne socijalne skrbi je prva i ulazna točka, dio problema je nerazumijevanje i neangažiranost ljudi koji rade u sustavu koji je ionako trom i spor. Također treba raditi na suzbijanju predrasuda prema ranjivim društvenim skupinama, ali i osluškivati i pratiti potrebe mladih.

 

Ekonomska kriza kojom smo pogođeni odražava se ponajviše na mladima. Tako su upravo mladi danas jedna od najranjivija skupina na tržištu rada. Ako pritom govorimo još o mladima koji su napustili udomiteljsku obitelj, dječji dom ili odgojnu ustanovu situacija postaje puno teža. Oni su prepušteni sami sebi u pronalasku posla, stambenom zbrinjavanju, integraciji u društvo…

 

U vrijeme kada većina mladih kasno napušta roditeljski dom (u prosjeku sa 30 - 35 godina) možemo  li od njihovih vršnjaka koji su izašli iz sustava alternativne skrbi i koji su u nepovoljnijem položaju, očekivati da učine isto sa samo 18 godina?

 

Autor: Marina Kalabrić, Udruga mladih “Mladi u EU”  

Dátum uverejnenia: štv., 16/07/2015 - 12:21


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!