Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Prava gluhih osoba u Hrvatskoj

Gluha si osoba, član obitelji, prijatelja, kolega ili poslodavac gluhe osobe i potrebne su ti informacije o posebnim pravima i zakonskim regulativama? Evo kratkoga pregleda osnovnih prava gluhih i nagluhih osoba u Republici Hrvatskoj.

Iz sustava mirovinskog osiguranja

- gluhe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž, što znači da se na svakih 12 mjeseci rada računa radni staž od 15 mjeseci (Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, NN br. 71 od 08.7.1999.) 

 

Iz sustava zdravstvenog osiguranja

- ovisno o uvjetima propisanim Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 158/08), osigurane gluhe osobe imaju pravo na analogna, digitalna ili ugradbena slušna pomagala, te surdotehnička pomagala (svjetlosni signalizator plača djeteta, svjetlosnu ili vibracijsku budilicu i telefaksni uređaj)

 

U području socijalne skrbi

– prema odredbama Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 33/12) gluhe osobe imaju pravo na doplatak za pomoć i njegu, inkluzivni dodatak, ali i pravo na pomoć stručnog prevoditelja u postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi

 

Ostala prava i povlastice

– gluhe osobe također ostvaruju povlastice putovanju željeznicom i brodom, (Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu, NN 14/2001), oslobađanje od plaćanja boravišne pristojbe  (Zakon o boravišnoj pristojbi NN 35/2000. i 42/1995), imaju 50% popusta na plaćanje mjesečne radiotelevizijske pristojbe (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, NN 76/12), 50% popusta na godišnju članarinu u HAK-u, te povoljnije uvjete korištenja usluga nekih operatera mobilne telefonije.

 

Više informacija možeš pronaći na stranicama i Facebooku Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih ili kontaktirajući neku od regionalnih ili lokalnih udruga članica

 

Autor: Ana Kedveš, PRONI Centar za socijalno podučavanje

Publisert: Tor, 13/03/2014 - 16:16


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!