Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Säg din mening till dem som bestämmer!

Är du ung och bor i Europa? Då har du möjlighet att få de som bestämmer i politiken och antar de lagar som påverkar ditt liv att lyssna på dig.

Det är viktigt för att lagarna och politiken verkligen ska ta hänsyn till dina behov. Dina erfarenheter och idéer kan bidra till att göra politiken bättre för alla i ditt land.

Här finns information och råd om hur du kan framföra dina åsikter i olika frågor, oavsett om de bara gäller ditt land eller hela Europa. Så gör skillnad!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)