Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Naj te slišijo tisti, ki odločajo!

Mladi v Evropi imajo možnost, da povedo svoje mnenje tistim, ki sprejemajo odločitve in predpise o mladih.

Samo tako bodo ti predpisi in politike tudi dejansko ustrezali potrebam mladih. S svojimi izkušnjami in idejami lahko poleg tega še izboljšaš politike, ki urejajo življenje mladih v tvoji državi.

Ta razdelek vsebuje informacije in nasvete, kako sporočiti svoja stališča o čemerkoli – naj gre za zelo lokalno vprašanje ali del vseevropske razprave. Kar pogumno – spreminjaj stvari!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)