Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Povedzte svoj názor tým, ktorí rozhodujú!

Ako mladí ľudia žijúci v Európe máte možnosť povedať svoj názor tým, ktorí sú zodpovední za politiky a zákony, ktoré ovplyvňujú váš život.

Je dôležité zabezpečiť, aby tieto zákony a politiky skutočne zodpovedali vašim potrebám. Vaše skúsenosti a dobré nápady môžu pomôcť pri vytváraní lepších politík pre ľudí z vašej krajiny.

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako môžete vyjadriť svoj názor bez ohľadu na to, či ide o otázky, ktoré sa týkajú len vášho regiónu alebo ktoré sú súčasťou celoeurópskej diskusie. Neváhajte a začnite už dnes!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)