Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Sørg for at stemmen din blir hørt av dem som bestemmer!

Som ung i Europa kan du si din mening til dem som lager retningslinjer og lover som påvirker livet ditt.

Dette er viktig for å sørge for at disse lovene og retningslinjene faktisk imøtekommer dine behov. Dine opplevelser og gode ideer kan dessuten bidra til å utforme enda bedre retningslinjer for dine landsmenn.

Denne delen inneholder informasjon og råd om hvordan du sørger for at dine meninger blir hørt, uansett hvilke saker det dreier seg om, og uansett om de er veldig lokale eller inngår i debatter og diskusjoner som angår hele Europa. Så sett i gang og gjør en forskjell!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)