Европски младински портал
Информации и можности за млади луѓе низ Европа.

Направи твојот глас да биде слушнат од другите!

Како младо лице кое живее во Европа, имаш прилика твојот глас да биде слушнат од оние кои ги креираат политиките и законите кои влијаат на твојот живот.

Ова е од голема важност да се осигури дека овие закони и политики навистина ќе ги задоволи твоите потреби. Исто така, твоите искуства и добри идеи може да ти помогнат да креираш уште подобри политики кои се достапни за граѓаните во твојата земја.

Оваа секција содржи информации и совети на тоа како да направите вашите мислења да бидат слушнати без разлика на тоа која е темата, дали дебатите и дискусиите се локални или дел од Европа. Затоа одете напред и направете разлика!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)