Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Izsakies, lai tavu viedokli sadzird atbildīgās personas!

Tev – Eiropā dzīvojošam jaunietim vai jaunietei – ir iespēja darīt zināmu savu viedokli tiem, kuri veido politiku un tiesību aktus, kas ietekmē tavu dzīvi.

Ir svarīgi nodrošināt, lai šie tiesību akti un politika atbilstu jauniešu vajadzībām. Tāpat tava pieredze un labās idejas var palīdzēt radīt vēl labāku politiku tavas valsts iedzīvotājiem.

Šajā sadaļā ir informācija un ieteikumi, kā darīt zināmu savu viedokli neatkarīgi no tā, vai runa ir par vietēja rakstura jautājumiem vai problēmām, ko apspriež Eiropas mēroga debatēs un diskusijās. Tāpēc — radi pārmaiņas!

Created by the Dutch National Youth Council (Nationale Jeugdraad)